Các bình luận trên tường bởi MiyanoMai

 1. Gió Cuối Đông
  Gió Cuối Đông
  Đc chứ. Mời gt
  29/10/2017 Báo xấu
  Chuột MómMiyanoMai thích điều này.
 2. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Mai Mai Mai:KSV@05:
  Còn cậu, xưng hô ntn?:D


  Gọi cậu là gì nhỉ?
  29/10/2017 Báo xấu
  Chuột Móm thích điều này.
 3. Gió Cuối Đông
  Gió Cuối Đông
  Mk là Kaze 2k3, cậu bn tuổi
  29/11/2017 Báo xấu
  Chuột MómMiyanoMai thích điều này.
 4. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Rồi, xưng cậu-tớ:v

  Nếu cậu có họ hàng ảo ở trên này thì sẽ khác=))
  30/11/2017 Báo xấu
  Chuột Móm thích điều này.
 5. Gió Cuối Đông
  Gió Cuối Đông
  Ko có thì phải
  2/12/2017 Báo xấu
  Chuột MómMiyanoMai thích điều này.
 6. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Cậu sắp thi học kì nhỉ:v


  Thi tốt nhé<3
  2/12/2017 Báo xấu
  Chuột MómGió Cuối Đông thích điều này.
Đang tải...
TOP