Các bình luận trên tường bởi Nấm cucheoo ver2

 1. Black Devil
  Black Devil
  Cảm ơn vk nhé <3. Còn phải chức ck đẹp trai lên nữa chứ :)).
  2/8/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUYannie chan thích điều này.
 2. Nấm cucheoo ver2
  Nấm cucheoo ver2
  - Ừ ha, cái quan trọng nhất :)) Mà tưởng ck đẹp sẵn rồi mà =))
  2/8/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUBlack Devil thích điều này.
 3. Black Devil
  Black Devil
  Đẹp sẵn nhưng vẫn phải chúc đẹp hơn, đẹp hơn nữa. Đẹp đến nổi trai toàn thế giới nhìn thấy phải chạy đến xin chữ ký. (Bỗng thấy mình ảo tưởng quá =)))
  2/8/2017 Báo xấu
  Kynayo NogatoMiKa_3KYARU thích điều này.
 4. Nấm cucheoo ver2
  Nấm cucheoo ver2
  - Nổi tiếng vậy vk giữ sao nổi = ))))
  2/8/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUBlack Devil thích điều này.
 5. Black Devil
  Black Devil
  Ck chung tình lắm. Vk không cần lo đâu :D.
  2/8/2017 Báo xấu
  Kynayo NogatoMiKa_3KYARU thích điều này.
 6. Nấm cucheoo ver2
  Nấm cucheoo ver2
  - Vk tin ạ. :D
  2/8/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUBlack Devil thích điều này.
Đang tải...
TOP