Các bình luận trên tường bởi Michio Nguyễn

 1. Shino Hikari
  Shino Hikari
  Làm quen.
  14/6/2017 Báo xấu
  Michio Nguyễn thích điều này.
 2. Michio Nguyễn
  Michio Nguyễn
  Cậu gt trc nhé :x
  14/6/2017 Báo xấu
 3. Shino Hikari
  Shino Hikari
  Em nhỏ hơn chị 1 tuổi tên là Shino
  16/6/2017 Báo xấu
  Michio Nguyễn thích điều này.
 4. Michio Nguyễn
  Michio Nguyễn
  Oh~~
  Chị là Michio, mn thường gọi chị là Mo :v
  16/6/2017 Báo xấu
 5. Shino Hikari
  Shino Hikari
  Chị thức sớm quá....
  16/6/2017 Báo xấu
Đang tải...
TOP