Các bình luận trên tường bởi A. S. KIBI 14131

 1. Soo_love_GinShi
  Soo_love_GinShi
  Ok ^^ Tên tớ là Soo
  10/6/2017 Báo xấu
  A. S. KIBI 14131 thích điều này.
 2. A. S. KIBI 14131
  A. S. KIBI 14131
  Mình là Kibi, 2k3.
  Rất vui được làm quen với cậu.
  10/6/2017 Báo xấu
  - Làng bão Like -Soo_love_GinShi thích điều này.
 3. Soo_love_GinShi
  Soo_love_GinShi
  Hi, mình 2k5. Xưng hô thế nào bây h ?
  p/s: Rất vui dc làm quen ^^
  10/6/2017 Báo xấu
  A. S. KIBI 14131 thích điều này.
 4. A. S. KIBI 14131
  10/6/2017 Báo xấu
  - Làng bão Like - thích điều này.
 5. Soo_love_GinShi
  Soo_love_GinShi
  Bạn nhé ?
  13/6/2017 Báo xấu
  A. S. KIBI 14131 thích điều này.
 6. A. S. KIBI 14131
  13/6/2017 Báo xấu
  - Làng bão Like -Soo_love_GinShi thích điều này.
 7. Soo_love_GinShi
  13/6/2017 Báo xấu
  A. S. KIBI 14131 thích điều này.
 8. Soo_love_GinShi
  13/6/2017 Báo xấu
  A. S. KIBI 14131 thích điều này.
Đang tải...
TOP