Các bình luận trên tường bởi AdrenaSagit

 1. honghalucky
  honghalucky
  Ok chào nàng...
  17/5/2017 Báo xấu
  Kynayo NogatoAdrenaSagit thích điều này.
 2. AdrenaSagit
  AdrenaSagit
  nàng tên gì vậy
  17/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato thích điều này.
 3. honghalucky
  honghalucky
  Ta không tiện nói tên a nhưng gọi ta là Freya nàng thì sao
  17/5/2017 Báo xấu
  Kynayo NogatoAdrenaSagit thích điều này.
 4. AdrenaSagit
  AdrenaSagit
  Adrena thưa nàng
  18/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogatohonghalucky thích điều này.
 5. honghalucky
  21/5/2017 Báo xấu
  Kynayo NogatoAdrenaSagit thích điều này.
 6. AdrenaSagit
  AdrenaSagit
  mà nàng sn bn?
  22/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato thích điều này.
 7. honghalucky
  honghalucky
  nàng xem tuổi ta biết liền
  23/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato thích điều này.
 8. AdrenaSagit
  AdrenaSagit
  không có ạ
  23/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato thích điều này.
 9. honghalucky
  honghalucky
  A ha ta quên...là 13 tuổi...rưỡi :v
  24/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato thích điều này.
 10. AdrenaSagit
  AdrenaSagit
  thế nàng sinh năm bn?
  24/5/2017 Báo xấu
  Kynayo Nogato thích điều này.
Đang tải...
TOP