Các bình luận trên tường bởi An ngố tàu

 1. Xem các bình luận trước
 2. Detectiveconan FC
  Detectiveconan FC
  Chi có cam giác
  5/4/2017 Báo xấu
 3. An ngố tàu
  An ngố tàu
  Vậy cảm giác của chị sai rồi.
  Em chưa biết chị thì làm sao thích được?
  5/4/2017 Báo xấu
  Detectiveconan FC thích điều này.
 4. Detectiveconan FC
  Detectiveconan FC
  Mà em thây chi xinh ko
  5/4/2017 Báo xấu
 5. An ngố tàu
  An ngố tàu
  Em chưa nhìn ảnh.
  Chờ em lát.
  5/4/2017 Báo xấu
  Detectiveconan FC thích điều này.
 6. An ngố tàu
  An ngố tàu
  Đường nét tổng quát trông được.
  Xinh.
  5/4/2017 Báo xấu
  Detectiveconan FC thích điều này.
 7. Detectiveconan FC
  Detectiveconan FC
  Bình luãn mây cái pic chi tag em nha
  5/4/2017 Báo xấu
 8. An ngố tàu
  An ngố tàu
  Em không thấy.
  5/4/2017 Báo xấu
  Detectiveconan FC thích điều này.
 9. An ngố tàu
  An ngố tàu
  Gửi link đi ạ
  5/4/2017 Báo xấu
 10. Detectiveconan FC
  Detectiveconan FC
  Chi tag r mà
  5/4/2017 Báo xấu
  KS_Kaiichi thích điều này.
 11. An ngố tàu
  An ngố tàu
  Không mở được.
  5/4/2017 Báo xấu
  KS_KaiichiDetectiveconan FC thích điều này.
Đang tải...
TOP