Các bình luận trên tường bởi Vĩ Sơ Tuế Đằng

 1. Winny Bangtan
  Winny Bangtan
  uk . mk 2k5
  25/3/2017 Báo xấu
 2. Vĩ Sơ Tuế Đằng
  Vĩ Sơ Tuế Đằng
  . Tên cho dễ gọi ? Mình là Sún, hơn tuổi bạn, thôi xưng nee - em nhé?
  25/3/2017 Báo xấu
  Petty Yoshida, AiHaibaraKumaoppa kaishin thích điều này.
 3. Winny Bangtan
 4. Winny Bangtan
  Winny Bangtan
  bn có ck chưa
  25/3/2017 Báo xấu
 5. Vĩ Sơ Tuế Đằng
  Vĩ Sơ Tuế Đằng
  . :w . Nee là chị. Xưng hô chị - em .
  25/3/2017 Báo xấu
  Petty Yoshida, AiHaibaraKumaoppa kaishin thích điều này.
 6. Winny Bangtan
  Winny Bangtan
  uk , e chưa có mẹ
  25/3/2017 Báo xấu
 7. Vĩ Sơ Tuế Đằng
  30/3/2017 Báo xấu
  Petty YoshidaAiHaibaraKuma thích điều này.
Đang tải...
TOP