Các bình luận trên tường bởi RtChơi Eun Mi

 1. Xem các bình luận trước
 2. RtChơi Eun Mi
  RtChơi Eun Mi
  Mk là Mi 2k3
  17/6/2017 Báo xấu
 3. ShiChan Jea
  ShiChan Jea
  ừ, Mình là ShiChan 2k1
  17/6/2017 Báo xấu
  RtChơi Eun Mi thích điều này.
 4. RtChơi Eun Mi
  RtChơi Eun Mi
  Là Bam hay nữ ah
  18/6/2017 Báo xấu
 5. ShiChan Jea
  ShiChan Jea
  ;D là nữ nà, bạn thì sao?
  18/6/2017 Báo xấu
  RtChơi Eun Mi thích điều này.
 6. RtChơi Eun Mi
  RtChơi Eun Mi
  Mk cx vậy
  19/6/2017 Báo xấu
 7. RtChơi Eun Mi
  RtChơi Eun Mi
  Thế gọi là chị nha
  19/6/2017 Báo xấu
 8. ShiChan Jea
  ShiChan Jea
  sao cũng được mà :D
  19/6/2017 Báo xấu
  RtChơi Eun Mi thích điều này.
 9. RtChơi Eun Mi
  20/6/2017 Báo xấu
 10. RtChơi Eun Mi
  20/6/2017 Báo xấu
 11. ShiChan Jea
  23/6/2017 Báo xấu
  RtChơi Eun Mi thích điều này.
Đang tải...
TOP