Các bình luận trên tường bởi Sherlock Mochi

 1. Giản Dao
  Giản Dao
  oh^^ Thank you, Linh
  15/10/2016 Báo xấu
  Nhóc EdogawaRika Tamako thích điều này.
 2. Sherlock Mochi
  Sherlock Mochi
  Vô nhóm nào đó đuy chém cho vui
  15/10/2016 Báo xấu
 3. Giản Dao
  Giản Dao
  gợi ý đi
  15/10/2016 Báo xấu
  Nhóc EdogawaRika Tamako thích điều này.
 4. Sherlock Mochi
  Sherlock Mochi
  Hội tám xuyên ko gian xuyên lục địa
  Con between cứ kêu mày yên bình
  15/10/2016 Báo xấu
 5. Dofuto21
  Dofuto21
  Đúng lại cần gì nữa
  20/10/2016 Báo xấu
Đang tải...
TOP