Các bình luận trên tường bởi Nga_akira-chan

 1. Black Devil
  Black Devil
  nhà Đen nghèo lắm đi chỗ khác xin đi =))
  10/9/2016 Báo xấu
 2. Nga_akira-chan
  Nga_akira-chan
  Híc. Đuổi tui? :((
  10/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUAiHaibaraKuma thích điều này.
 3. Black Devil
  Black Devil
  Đen đâu có đuổi đâu có bằng chứng chớ =))
  10/9/2016 Báo xấu
 4. Nga_akira-chan
  Nga_akira-chan
  Tui đến xin hớp nước mà :((
  Thôi dẹp đi. Đen khỏe hơm? ;;)
  10/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUAiHaibaraKuma thích điều này.
 5. Black Devil
  Black Devil
  hơm Đen bị ốm rồi :3
  10/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUAiHaibaraKuma thích điều này.
Đang tải...
TOP