Các bình luận trên tường bởi Co Be Cau Kinh

 1. Black Devil
  Black Devil
  con trai đây giật bàn ai cho pa gác chân vào bàn nhà con =))
  2/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
 2. Co Be Cau Kinh
  Co Be Cau Kinh
  Ta về từ mấy tiếng trước rồi =))
  2/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
 3. Black Devil
  Black Devil
  sao pa về sớm thế =))
  2/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
 4. Co Be Cau Kinh
  Co Be Cau Kinh
  có ai đâu chả về=))
  2/9/2016 Báo xấu
  Kynayo NogatoMiKa_3KYARU thích điều này.
 5. Black Devil
  Black Devil
  Có con ở đây rồi nè :x
  3/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
 6. Co Be Cau Kinh
  Co Be Cau Kinh
  Lúc ta đến con ở đâu?=))
  3/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
 7. Black Devil
  Black Devil
  con ở đây =))
  3/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
 8. Co Be Cau Kinh
  Co Be Cau Kinh
  sao không ra ngay? =))
  3/9/2016 Báo xấu
  Kynayo Nogato, MiKa_3KYARUĐức - Chan thích điều này.
Đang tải...
TOP