Các bình luận trên tường bởi metantei...TUNI

 1. Xem các bình luận trước
 2. Black Devil
  Black Devil
  ta thuộc vào hội những ng lưỡng tính =))
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh QuáchNga_akira-chan thích điều này.
 3. Nga_akira-chan
  Nga_akira-chan
  Chà chà ;))
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh Quách thích điều này.
 4. Khánh Quách
  Khánh Quách
  Là song giới =))
  21/8/2016 Báo xấu
  Nga_akira-chan thích điều này.
 5. Happy Death
  Happy Death
  Death còn chả biết song giới là cái gì =))
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh QuáchNga_akira-chan thích điều này.
 6. Nga_akira-chan
  Nga_akira-chan
  Đa giới thì có a~ :3
  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh Quách thích điều này.
 7. Black Devil
  Black Devil
  Akira nói nghe có vẻ đúng =))
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh QuáchNga_akira-chan thích điều này.
 8. Nga_akira-chan
  Nga_akira-chan
  1. Con gái nói luôn luôn đúng
  2. Nếu con gái sai thì xem lại điều 1.
  :3 Con gái là nhất
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh Quách thích điều này.
 9. Black Devil
  Black Devil
  Ta chọn phương án 3 =))
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh QuáchNga_akira-chan thích điều này.
 10. Nga_akira-chan
  Nga_akira-chan
  tức là chọn con gái là nhất? :v
  21/8/2016 Báo xấu
  Khánh Quách thích điều này.
 11. metantei...TUNI
  22/8/2016 Báo xấu
  Khánh QuáchNga_akira-chan thích điều này.
Đang tải...
TOP