Các bình luận trên tường bởi Pika Ketchum

 1. Xem các bình luận trước
 2. ShinRan và ShiHak
  ShinRan và ShiHak
  Lớp 7 mà bảo kém mình 1t?
  1/8/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 3. Pika Ketchum
  Pika Ketchum
  Thế à
  1/8/2016 Báo xấu
 4. ShinRan và ShiHak
  1/8/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 5. KuDo ThAnH
  KuDo ThAnH
  Đâu bạn
  3/8/2016 Báo xấu
  ShinRan và ShiHak thích điều này.
 6. KuDo ThAnH
  KuDo ThAnH
  Mình nói là bạn kém mình 1 t
  3/8/2016 Báo xấu
  ShinRan và ShiHak thích điều này.
 7. ShinRan và ShiHak
  ShinRan và ShiHak
  Vậy hả ;;)
  3/8/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 8. Pika Ketchum
  Pika Ketchum
  Hai người hợp nhau thật.
  3/8/2016 Báo xấu
  ShinRan và ShiHak thích điều này.
 9. ShinRan và ShiHak
  ShinRan và ShiHak
  Hợp vụ gì?
  3/8/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 10. Pika Ketchum
  Pika Ketchum
  Nói chuyện.
  3/8/2016 Báo xấu
  ShinRan và ShiHak thích điều này.
 11. ShinRan và ShiHak
  3/8/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
Đang tải...
TOP