Các bình luận trên tường bởi Pagodasto

 1. Xem các bình luận trước
 2. Shin♥Ran Angel
  Shin♥Ran Angel
  Xin chào •___•
  15/7/2016 Báo xấu
  Pagodastoshinichilove_kissran thích điều này.
 3. Toànluf
  Toànluf
  Hê lô .__________________.
  15/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 4. Pagodasto
  Pagodasto
  Leo cây. :v
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 5. Khánh Quách
  Khánh Quách
  Leo cây???
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 6. Pagodasto
  Pagodasto
  Là đợi lâu quá đó. :))
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 7. Khánh Quách
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 8. Shin♥Ran Angel
  Shin♥Ran Angel
  Leo cây là hẹn nhưng không đến . Đợi nhưng không gặp
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissranPagodasto thích điều này.
 9. Pagodasto
  Pagodasto
  Nghe buồn buồn.
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 10. Khánh Quách
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissran thích điều này.
 11. Shin♥Ran Angel
  Shin♥Ran Angel
  Vậy à :-?
  16/7/2016 Báo xấu
  shinichilove_kissranPagodasto thích điều này.
Đang tải...
TOP