Các bình luận trên tường bởi Khánh Quách

 1. Xem các bình luận trước
 2. Khánh Quách
  Khánh Quách
  Cho đệ hỏi là đổi tên trong nhóm bằng cách nào???
  4/7/2016 Báo xấu
 3. Toànluf
  Toànluf
  Mấy người trưởng nhóm mói làm được ;))
  4/7/2016 Báo xấu
 4. Khánh Quách
  Khánh Quách
  Dạ..... cám ơn đại sư huynh ạ :)(=(()
  5/7/2016 Báo xấu
 5. Toànluf
  5/7/2016 Báo xấu
 6. Khánh Quách
 7. Toànluf
  5/7/2016 Báo xấu
 8. Khánh Quách
  Khánh Quách
  Hứ (=(()
  5/7/2016 Báo xấu
 9. Khánh Quách
  Khánh Quách
  Mà đại sư huynh này....... bộ đệ nói chuyện giống con gái lém hử ....... ai cững nói là không tin đệ là con trai hết trơn ák....... tủi thân
  5/7/2016 Báo xấu
 10. Toànluf
  Toànluf
  Đệ không nói huynh cũng không để ý :)) Giống thiêtj =))
  5/7/2016 Báo xấu
 11. Khánh Quách
  15/7/2016 Báo xấu
Đang tải...
TOP