Các bình luận trên tường bởi Lovely angel RanMori

 1. Xem các bình luận trước
 2. Lovely angel RanMori
  Lovely angel RanMori
  Mẹ kế nhận bừa của ta!=))
  22/3/2016 Báo xấu
 3. ShiChan Jea
  ShiChan Jea
  =)) mẹ kế ak? ta cứ tưởng vk kế=))=))
  22/3/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 4. Lovely angel RanMori
  Lovely angel RanMori
  Mấy lần tỉnh tò nhưng thất bại:p
  22/3/2016 Báo xấu
 5. ShiChan Jea
  ShiChan Jea
  =)) hình như mình quá dễ dãi=))
  22/3/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 6. Lovely angel RanMori
  22/3/2016 Báo xấu
 7. ShiChan Jea
  ShiChan Jea
  =))=)) chấp nhận nhanh quá ;))
  22/3/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 8. Lovely angel RanMori
  Lovely angel RanMori
  Cũng đúng!:p
  22/3/2016 Báo xấu
 9. ShiChan Jea
  22/3/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
 10. Lovely angel RanMori
 11. ShiChan Jea
  23/3/2016 Báo xấu
  Lovely angel RanMori thích điều này.
Đang tải...
TOP