Các bình luận trên tường bởi SyNhI

 1. Xem các bình luận trước
 2. SyNhI
  SyNhI
  Òm làm bạn nhé :)
  18/5/2015 Báo xấu
 3. 1412ツ
  1412ツ
  Ờ, thêm bạn là cách tốt nhất để tồn tại mà :v
  18/5/2015 Báo xấu
 4. SyNhI
  18/5/2015 Báo xấu
 5. SyNhI
  SyNhI
  Ơ nhưng nói vậy có vẻ không công bằng. Vậy những người không có bạn không tồn tại được à :(
  18/5/2015 Báo xấu
 6. 1412ツ
  1412ツ
  Không có bạn thì có gia đình.
  18/5/2015 Báo xấu
 7. SyNhI
  SyNhI
  Vậy sao mới gọi là không tồn tại được :-/
  18/5/2015 Báo xấu
 8. 1412ツ
  1412ツ
  13 tuổi sẽ không hiểu được suy nghĩ của 17 đâu :)
  18/5/2015 Báo xấu
 9. SyNhI
  SyNhI
  Xuy nghĩ của 17 chỉ có thể là xuy nghĩ đen tối :3
  19/5/2015 Báo xấu
 10. 1412ツ
  1412ツ
  Vượt giới hạn đen tối, giờ không còn đen tối nữa :v
  19/5/2015 Báo xấu
 11. SyNhI
  SyNhI
  Qua đen tối thì tới gì nữa ta. Gê quá nhỉ :-/
  19/5/2015 Báo xấu
Đang tải...
TOP