Các bình luận trên tường bởi Hannie Yukari

 1. Siêu trộm Kaitou Kid
  Siêu trộm Kaitou Kid
  Chuẩn quá rồi=))
  11/2/2015 Báo xấu
 2. Hannie Yukari
  Hannie Yukari
  =.= vậy là đảm bảo Kid cx bị atsm =))
  11/2/2015 Báo xấu
 3. Siêu trộm Kaitou Kid
  Siêu trộm Kaitou Kid
  Chuẩn luôn=))
  11/2/2015 Báo xấu
 4. Hannie Yukari
  Hannie Yukari
  bik mừ =))
  À mà nghỉ tết chưa?
  11/2/2015 Báo xấu
 5. Siêu trộm Kaitou Kid
  Siêu trộm Kaitou Kid
  Chưa, ngày mai phải vô trường thi kéo co=))
  11/2/2015 Báo xấu
 6. Hannie Yukari
  Hannie Yukari
  Sướng v!!! Chúc Kid t...th....than.....thắng...í lộn, THUA chớ :v
  11/2/2015 Báo xấu
 7. Pagodasto
  Pagodasto
  Nếu không atsm, ta không muốn sống nữa. °∆°
  16/2/2015 Báo xấu
 8. Hannie Yukari
  Hannie Yukari
  chuẩn =))
  16/2/2015 Báo xấu
Đang tải...
TOP