Các bình luận trên tường bởi Siêu trộm Kaitou Kid

 1. Xem các bình luận trước
 2. Siêu trộm Kaitou Kid
  Siêu trộm Kaitou Kid
  PA: Anh chưa quen nói chứ bộ=))
  16/2/2015 Báo xấu
 3. Pagodasto
  Pagodasto
  You don't know who I am. Never. : p
  16/2/2015 Báo xấu
 4. Pagodasto
  Pagodasto
  Brother. :v
  16/2/2015 Báo xấu
 5. Pagodasto
  Pagodasto
  Anh đâu rồi? :<
  16/2/2015 Báo xấu
 6. Pagodasto
  Pagodasto
  Ai bảo, em thích thế này.Không giống con gái mà giống con nít, nhờ? =3
  16/2/2015 Báo xấu
 7. Siêu trộm Kaitou Kid
  16/2/2015 Báo xấu
 8. Hannie Yukari
  Hannie Yukari
  =.= Mấy thím ơiii! Đây là của tui ngheng =_=
  16/2/2015 Báo xấu
 9. Hannie Yukari
  Hannie Yukari
  trang của tui :3 viết thiếu :p
  16/2/2015 Báo xấu
 10. Pagodasto
  Pagodasto
  =.=
  17/2/2015 Báo xấu
 11. Hannie Yukari
Đang tải...
TOP