Where is the love
You said you'd give to me
soon as you were free
will it ever be
Where is the love?

You told me that you didn't love him,
and you were gonna say goodbye
but if you really didn't mean it,
why did you have to lie?

Where is the love,
you said was mine all mine, till the end of time
was it just a lie
where is the love

If you had had a sudden change of heart
I wish that you would tell me so
don't leave me hangin on the promises
you've got to let me know

Oh how I wish I never met you
I guess it must have been my fate
to fall in love with someone else's love
all I can do is wait
(that's all I can do)
yeah yeah yeah

Where is the love
Tình yêu ở nơi đâu
a (e) nói a (e) sẽ cho e (a)
ngay khi a (e) được tự do
điều đó có thật ko
tình yêu ở nơi đâu

Em nói với anh là em ko yêu anh ta
và em sẽ ko bao giờ nói lời tạm biệt
nhưng nếu như em ko có ý định như thế
thì tại sao em phải nói dối ?

Tình yêu ở nơi đâu
anh nói anh sẽ là của em, cho đến khi chết
đó có phải chỉ là một lời dối gian hay ko
tình yêu ở nơi đâu
tình yêu ở nơi đâu

Nếu như trái tim a (e) bỗng nhiên thay đổi
e (a) mong là a (e) sẽ nói với e (a) như thế
đừng để e (a) chờ đợi với lời hứa hẹn
a (e) phải cho e (a) biết chứ

Ôi, ước gì a (e) chưa bao giờ gặp e (a)
a (e) chắc rằng đó là định mệnh của a (e)
để yêu người đã yêu người một ai khác
tất cả những gì a (e) có thể làm là đợi chờ
vâng, đúng vậy

Tình yêu ở nơi đâu