Tập đoàn Facebook của Kênh Sinh Viên

Đây là nơi dành cho tất cả những thành viên ở trên Ksv (Mà có Facebook, không có cũng chẳng sao) vào đây tám chuyện, bàn với nhau những gì họ muốn.

Mình chỉ có một chút quy định thôi:

_ Phải tuân thủ đúng quy định (tất nhiên =)) )
_ Nếu muốn mở chủ đề phải xin phép trưởng nhóm trước.
Vậy thôi. :)

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.
Đang tải...
TOP