Hội những người yêu thích bóng đá

Đây là hội dành cho những người mê bóng đá - giống mình na~ :3 Vì là club bóng đá nên đề nghị mọi người chú ý không nói chuyện tò lao :D
Việt nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!... :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
Nội quy do Admin của club đề ra:
1. Không gây war, chửi bới ( đặc biệt không được chửi bới đội bóng Việt Nam! )
2. Không được spam trong các phòng có dấu *
3. Được phép spam ở những phòng không có dấu sao :KSV@11:
4. Chấp hành tốt các nội quy trên
Vi phạm 3 lần cho qua, lần thứ 4 đề nghị tự ấn "Rời nhóm" nếu không muốn tôi phải ra tay!
Mong mọi người sẽ tốt hành tốt nội quy của nhóm! Sau một thời gian quan sát, tôi sẽ xem xét xem ai chấp hành tốt và không phạm nội quy nào thì sẽ cho thăng chức nhóm phụ! ( Tuyển nhóm phụ có hạn 4 người và thêm cả trưởng nhóm, tổng cộng cần 5 người quản lí )
Chúc mọi người vui vẻ và sẽ cập nhật nhiều thông tin bóng đá hay và bổ ích cho mọi người nhé! :KSV@03:
( Nhóm sẽ thăng chức cho những người hăng hái đăng bài viết về bóng đá lên chức nhóm phụ )
Đang tải...
TOP