Học viện Âm Nhạc

Xin chào mọi người:KSV@01:Tớ là Yuki - Fan cuồng âm nhạc, mở học viện này thì mục đích của tớ cũng chỉ là nghe nhạc, nhạc và nhạc.

Nội quy học viện:

1. Tuy đây là trường nhạc, nhưng cũng phải chăm chỉ học các môn khác nữa.
2. Tôn trọng các thầy cô giáo và cũng như học sinh trong trường.
3. Nếu có thành viên nào nói tục hay chửi bậy, nhẹ nhất là bị cảnh cáo, nếu không sẽ bị cho rời nhóm.
4. Không đánh nhau hay thách thức.
5. Phải nghe theo quy định của trường.

Hướng dẫn:

1. Xin nhập học ở phòng giám thị.
2. Nghiêm cấm vào những phòng bị cấm

Ký tên
Hiệu trưởng
Yuki​
Đang tải...
TOP