FanFiction

Chào mừng tất cả các bạn đến với nhóm mình ! Ở đây các bạn có thể thoải mái sáng tác, nêu ý tưởng, kinh nghiệm viết fic. Nếu có bạn nào còn chưa tự tin về khả năng viết fic của mình có thể đưa ra để tất cả các thành viên cùng góp ý.

Chỉ có một quy định nho nhỏ cho các thành viên thôi, đó là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐẠO NHÁI, SAO CHÉP Ý TƯỞNG, FIC CỦA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC.
Đang tải...
TOP