Câu lạc bộ Văn Thơ

Nói là chuyên văn không phải tất cả đều là văn nhé mà câu lạc bộ này bao gồm các thành viên viết văn hay hoặc làm thơ giỏi! Mọi bầu cử thi cử tại phòng thi duyệt, cảm ơn! (Bầu cử các chức cũng vậy)
Nếu các bạn không chuyên văn mà chuyên toán hoặc chuyên anh thì có thể đến gặp các gia sư chuyên văn tại phòng gia sư!
Các gia sư dạy văn:
- Thư ký CLB (Sasaki Moriko)
- Trưởng CLB (Libra Keiko)
- Phó CLB (Hana-chan)
Chức cao nhất trong câu lạc bộ:
Trưởng CLB: do Libra Keiko phụ trách
Chức cao thứ nhì trong câu lạc bộ:
Phó CLB: do Hana-chan phụ trách
Chức thứ ba trong câu lạc bộ:
Thư ký CLB: do Sasaki Moriko phụ trách
Chức thứ tư trong câu lạc bộ:
Trợ lý CLB: sẽ bầu
Chức thành viên trong câu lạc bộ:
VD đặt tên: Thành viên 1, thành viên 2, thành viên 3,...
Ảnh đại diện tùy mọi người!
Nội quy:
1. không nói tục chửi bậy
2. không sử dụng teencode
3. không gây war, cãi nhau.
Vi phạm sẽ bị giáng cấp và thay ngưới mới.
Xin cảm ơn đã đọc bản giới thiệu này!
Mong mọi người sẽ tham gia!
Trưởng CLB
 
Title
Replies
Last Post
 1. Libra Keiko
  Trả lời:
  1
  Libra Keiko
  17/2/2018
 2. Libra Keiko
  Trả lời:
  18
  Libra Keiko
  17/2/2018
 3. Trả lời:
  8
  Hana-chan
  10/1/2018
 4. Libra Keiko
  Trả lời:
  2
  Thư ký CLB
  10/1/2018
 5. Libra Keiko
  Trả lời:
  1
  Libra Keiko
  5/1/2018
 6. Libra Keiko
  Trả lời:
  1
  Libra Keiko
  5/1/2018
 7. Hana-chan
  Trả lời:
  1
  Hana-chan
  4/1/2018
 8. Libra Keiko
  Trả lời:
  4
  4/1/2018
 9. Libra Keiko
  Trả lời:
  6
  Libra Keiko
  4/1/2018
 10. Libra Keiko
  Trả lời:
  11
  3/1/2018
Đang tải...
TOP