My Heart Will Go On | Celine Dion【Titanic Theme Song】- Lyrics [HD Kara+Vietsub]

Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

Cùng album

Em Có Yêu Anh Không - Bueno [HD] Nhật Ký Của Mẹ - Hiền Thục, St: Nguyễn Văn Chung Lee Jong Hyun - My Love (내 사랑아) - A Gentleman's Dignity OST Lucky stars ( Aoi usagi ) - Noriko Sakai My Heart Will Go On | Celine Dion【Titanic Theme Song】- Lyrics [HD Kara+Vietsub] Song For A Stormy Night | Secret Garden - Lyrics [HD Kara+Vietsub] It's Not Goodbye | Laura Pausini - Lyrics [HD Kara+Vietsub] Yesterday Once More | The Carpenters - Lyrics [HD Kara+Vietsub] He Don't Love You Like I Love You | Daniel Bedingfield - Lyrics [HD Kara+Vietsub] What Are Words | Chris Medina - Lyrics [HD Kara+Vietsub] All the Pennies | Mindy Gledhill - Lyrics [HD Kara+Vietsub]
goforit
☞ Song: My Heart Will Go On | Celine Dion
•----------------------------------------•

Lyric ( Lời bài hát ):

Every night in my dream
I see you, I feel you
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on


You're here, there's nothing I fear
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

•---------------------•

Trong album goforit's videos

Phân cách bởi dấu phẩy (,).

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP