Violet SR

Yaourt Gun Gun hay Sữa Gun Gun?, từ Hành tinh đơn bào

Lượt thích: 4.884 / Bài viết: 3.395

Violet SR
 • Hoa nở trong mưa...
  Người cười trong nước mắt...
 • Đang tải...
 • Chữ ký

  Hoa nở trong mưa...
  Người cười trong nước mắt...

  Tự bạch

  Đến từ:
  Hành tinh đơn bào
  Trường:
  Teiko
  Cung:
  Xử Nữ
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
 • Đang tải...
Đang tải...