Thùy Trang Vũ's Recent Activity

 1. Thùy Trang Vũ đã đăng chủ đề mới.

  Các từ chỉ phương hướng trong tiếng Trung

  Các từ chỉ phương hướng trong tiếng Trung 1.在。。。。。左边 Zài. . . . . Zuǒbiān . Bên trái . 他坐在我左边 Tā zuò zài wǒ zuǒbiān. Anh ta ngồi...

  Diễn đàn: Tiếng Trung

  11:47 ngày 20/6/2018
 2. Thùy Trang Vũ đã đăng chủ đề mới.

  Cách sử dụng Trợ từ 了

  Cách sử dụng Trợ từ 了 1. TRỢ TỪ NGỮ KHÍ 了 ✎Vị trí: cuối câu – tác dụng: dùng để nhấn mạnh sự phát sinh của một sự việc, sự hoàn thành...

  Diễn đàn: Tiếng Trung

  12:18 ngày 19/6/2018
 3. Thùy Trang Vũ đã đăng chủ đề mới.

  Học tiếng Trung qua hội thoại khi đi khám bệnh

  Học tiếng Trung qua hội thoại khi đi khám bệnh 你要去看病。 Nǐ yào qù kànbìng. Cậu phải đi khám bệnh đi. 要请大夫给你看病。 Yào qǐng dàifu gěi nǐ...

  Diễn đàn: Tiếng Trung

  12:26 ngày 18/6/2018
 4. Thùy Trang Vũ đã đăng chủ đề mới.

  Thì tương lai trong tiếng Trung

  Thì tương lai trong tiếng Trung Cách nói về hành động trong quá khứ tiếng Trung 1. 快/快要/就要+V+了: Sắp, sẽ Dùng để biểu thị những hành...

  Diễn đàn: Tiếng Trung

  11:55 ngày 16/6/2018
Đang tải...