LanguageKorean's Recent Activity

 1. LanguageKorean đã đăng chủ đề mới.

  Đáp án bộ đề ôn tập Eps - Topik ngành sản xuất chế tạo

  Chào các bạn, mình chia sẻ với các bạn:"Đáp án bộ đề ôn tập Eps - Topik ngành sản xuất chế tạo", các bạn vào xem chi tiết đáp án tại...

  Diễn đàn: Tiếng Hàn

  17:14 ngày 18/10/2018
 2. LanguageKorean đã đăng chủ đề mới.

  Tài liệu ôn tập tiếng Hàn Eps - Topik ngành điện, điện tử

  Chào các bạn, chia sẻ với các bạn:"Tài liệu ôn tập tiếng Hàn Eps - Topik ngành điện, điện tử", các bạn xem chi tiết tài liệu tại:...

  Diễn đàn: Tiếng Hàn

  11:23 ngày 16/10/2018
 3. LanguageKorean đã đăng chủ đề mới.

  Hàn ngữ - tài liệu ôn tập tiếng Hàn Eps - Topik ngành giấy, chế phẩm từ gỗ

  Chào các bạn, mình chia sẻ với các bạn:"Tài liệu ôn tập tiếng Hàn Eps - Topik ngành giấy, chế phẩm từ gỗ", các bạn xem chi tiết tài liệu...

  Diễn đàn: Tiếng Hàn

  10:47 ngày 16/10/2018
 4. LanguageKorean thích bình luận của Phương Karry_TF Boys trên tường nhà LanguageKorean.

  :KSV@01:

  10:37 ngày 16/10/2018
Đang tải...