Hana-chan

L-O-S-E-R., từ Gia tộc Rothschild

Lượt thích: 23.823 / Bài viết: 177

Hana-chan
 • "Những người không cùng dòng máu thì không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái, con trai mày và tao. Tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày"
 • Đang tải...
 • Chữ ký

  "Những người không cùng dòng máu thì không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái, con trai mày và tao. Tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày"

  Tự bạch

  Đến từ:
  Gia tộc Rothschild
  " Bi kịch của người khôn là ở với một lũ ngu. "
 • Đang tải...
 • Đang tải...
Đang tải...