Walk - suboi ft. Blak Ray

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi to kieu mien, 31/12/2010. — 1.197 Lượt xem

 1. to kieu mien

  to kieu mien Thành viên mới

  Walk - suboi ft. Blak Ray

  Cho những bạn nào iu rap nè!:KSV@03:

  I gotta gotta fly
  With my head and my hands up high
  I go by my own to the place that shine then I
  Walk straight to the place of my desire
  And prove that im my life’s own rider [2]

  I keep run to a place where lights dont fade
  Where they know what to say
  Where they know how to say
  Just so that i go
  My heart still knows
  My mind says go tho' my body says no
  But i gatta go my own thing in my own time
  Gatta make the right thing from the wrong time
  So i know - let it all go
  bend my brows
  staring at the window
  I feel so cold When you flow on the rove
  Aint know where to go this is time to go
  And can you tell me what what is wrong with my mind
  Tell me why i mind bout the lies
  Tell me somethin i aint know and can you
  Tell me tell me that i can stand up and go


  [Hook]
  I gotta gotta fly
  With my head and my hands up high
  I go by my own to the place that shine then I
  Walk straight to the place of my desire
  And prove that im my life’s own rider [2]

  As I young Vietnamese I do believe
  Traditional of family is the key
  It's sth real, its sth true
  It's sth 4 me who tryda move on
  A tons of hold back clog me up
  But the will in my mind will never stop
  I keep try it on, on and off
  and sth i create along never get exhausted
  I think it's time to take a rest
  I dont wanna see my face turnin pale
  I dont want my life turnin harsh around
  I get on my feet start to walk my way
  My way, For my dad's sweater
  my mom's shelter
  my sister's worries for my departed friend
  And make sure bad stuff aint happen again


  [Hook]
  I gotta gotta fly
  With my head and my hands up high
  I go by my own to the place that shine then I
  Walk straight to the place of my desire
  And prove that im my life’s own rider [2]

  Take a look back at the years i had
  19 here i go im still on my track
  These shoes i buy these bills i pay with eveything i say today
  gatta make it better everytime i step on the stage hold my mic gatta do it fo life
  i gatta make it better everythin ive got, that's me inside dont ever wonder why
  The sky, it's high, it's bright for a while, then it fades, i stay, i only stay and pray.
  Lucky me I've got this beautiful red heart in my chest from my mom, from my dad, from their blood, from their heart From their love
  Lucky me I've got this four leaf clover.
  Look at me, I can tie my own shoes, sober
  So look at me I've got my time ahead
  Ima strew my own carpet, it's never be a test for you all who never try
  And time is gettin by, and when you realize, it's never a chance to shine you could lie down and cry
  Thats when i stay shine cuz of my brave heart that i try
  And yea we stay fly Bình chọn: 3 + 6 [​IMG] [​IMG]

  Các phiên bản khác [​IMG]

  Walk - Suboi ft. Blak Ray
  Đóng góp: Oo p3 giN kilLer Saa Saa oO

  [Hook]
  I gotta gotta bay
  Với đầu của tôi và bàn tay của tôi lên cao
  Tôi đi của riêng tôi đến nơi mà tỏa sáng sau đó tôi
  Đi thẳng đến nơi mong muốn của tôi
  Và chứng minh rằng im rider riêng của cuộc sống của tôi [2]

  Tôi tiếp tục chạy đến một nơi mà ánh sáng không phai
  Trường hợp họ biết những gì để nói
  Trường hợp họ biết làm thế nào để nói
  Chỉ cần để cho tôi đi
  Trái tim tôi vẫn biết
  Tâm trí của tôi nói đi tho \ 'cơ thể của tôi nói không
  Nhưng tôi gatta đi điều của riêng tôi trong thời gian của riêng tôi
  Gatta làm điều đúng từ thời sai
  Vì vậy, tôi biết - để cho nó tất cả đi
  uốn cong lông mày của tôi
  nhìn chằm chằm vào cửa sổ
  Tôi cảm thấy lạnh Khi bạn đi lang thang các dòng chảy trên
  Không biết đi đâu đây là thời gian để đi
  Và bạn có thể nói cho tôi biết những gì là sai với tâm trí của tôi
  Nói cho tôi tại sao tôi nhớ nằm bout
  Hãy nói cho tôi somethin i là không biết và có thể bạn
  Nói cho tôi cho tôi biết rằng tôi có thể đứng lên và đi


  [Hook]
  I gotta gotta bay
  Với đầu của tôi và bàn tay của tôi lên cao
  Tôi đi của riêng tôi đến nơi mà tỏa sáng sau đó tôi
  Đi thẳng đến nơi mong muốn của tôi
  Và chứng minh rằng im rider riêng của cuộc sống của tôi [2]

  Như tôi tuổi trẻ Việt Nam tôi tin
  Truyền thống của gia đình là chìa khóa
  It's sth thực, nó đúng sth
  It's sth 4 cho tôi những người di chuyển trên tryda
  Một tấn giữ lại làm tắc nghẽn cho tôi lên
  Nhưng sẽ trong tâm trí của tôi sẽ không bao giờ dừng lại
  Tôi luôn cố gắng nó vào, và tắt
  và sth tôi tạo ra cùng không bao giờ cạn kiệt
  Tôi nghĩ rằng đó là thời gian để nghỉ ngơi
  Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi nhạt turnin
  Tôi không muốn cuộc sống của tôi turnin khắc nghiệt xung quanh
  Tôi nhận được trên đôi chân của tôi bắt đầu đi theo cách của tôi
  cách của tôi, Đối với áo len của cha tôi
  nơi trú ẩn của mẹ tôi
  chị em của tôi lo lắng cho người bạn của tôi khởi hành
  Và làm cho công cụ xấu chắc chắn là không xảy ra một lần nữa


  [Hook]
  I gotta gotta bay
  Với đầu của tôi và bàn tay của tôi lên cao
  Tôi đi của riêng tôi đến nơi mà tỏa sáng sau đó tôi
  Đi thẳng đến nơi mong muốn của tôi
  Và chứng minh rằng im rider riêng của cuộc sống của tôi [2]

  Hãy nhìn lại những năm tôi đã có
  19 ở đây tôi đi vẫn im về ca khúc của tôi
  Những đôi giày tôi mua những hóa đơn tôi phải trả với eveything tôi nói ngày hôm nay
  gatta làm cho nó tốt hơn mọi tôi bước trên sân khấu giữ gatta mic của tôi làm điều đó cho cuộc sống
  i gatta làm cho nó tốt hơn ive everythin nhận, đó là tôi bên trong không bao giờ tự hỏi tại sao
  Bầu trời, nó cao, nó tươi sáng cho một thời gian, sau đó nó mất dần, tôi ở lại, tôi chỉ ở lại và cầu nguyện.
  May mắn cho tôi tôi đã có trái tim trong lồng ngực màu đỏ đẹp của tôi từ mẹ tôi, từ cha tôi, từ máu của họ, từ trái tim của họ từ tình yêu của họ
  May mắn cho tôi tôi đã có bốn lá cỏ ba lá này.
  Nhìn vào tôi, tôi có thể tie giày của riêng tôi, tỉnh táo
  Vì vậy, nhìn tôi tôi đã có thời gian của tôi trước
  Ima strew thảm của riêng tôi, đó là không bao giờ được một thử nghiệm cho bạn tất cả những người không bao giờ thử
  Và thời gian là gettin do, và khi bạn nhận ra, nó không bao giờ có cơ hội tỏa sáng bạn có thể nằm xuống và khóc
  Đó là khi tôi ở lại cuz tỏa sáng của lòng dũng cảm của tôi mà tôi cố gắng
  Và chúng tôi ở lại bay yea


  Bình chọn: + 6 [​IMG] [​IMG]

  Các phiên bản khác

  Walk - Suboi ft. Blak Ray
  Đóng góp:
   Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP