1. peheo_kutexinh

  peheo_kutexinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Vẫn giữ ổn định, không có nhiều thay đổi lớn

  Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Vẫn giữ ổn định, không có nhiều thay đổi lớn
  [​IMG]hoahoctro.vn - Nghĩa là chưa có sự thay đổi đột (ngột) biến (động) nào, teen an tâm chuẩn bị bước vào mua thi nhé  Trước những băn khoăn của một số sĩ tử về việc liệu mùa tuyển sinh năm 2011 có sự thay đổi đáng kể nào trong công tác tuyển sinh, Bộ GD và ĐT vừa có ý kiến chính thức:
  Phương án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011 vẫn giữ ổn định như các năm trước
  Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về giáo dục đã xác định: “Tiếp tục cải tiến công tác thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực”.
  Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội khóa 12, đã xác định: “Đổi mới căn bản và toàn diện công tác quản lý giáo dục đại học: giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm mạnh mẽ hơn cho các cơ sở giáo dục đại học”.
  Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 đã yêu cầu: “Triển khai việc phân cấp mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm soát bên trong của các trường; trên cơ sở các quy định của nhà nước và của các trường, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của nhà nước, của xã hội và của bản thân các cơ sở”.
  Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu đổi mới mọi hoạt động, lấy đổi mới quản lý làm khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học.
  [​IMG]
  Mùa tuyển sinh 2011 vẫn được giữ ổn định, không có thay đổi lớn. Ảnh: Trọng Tài
  Bộ đang nghiên cứu phương án đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng
  Việc nghiên cứu đổi mới thi và tuyển sinh được triển khai đồng thời với việc nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học tập trong nhà trường phổ thông và đại học, cao đẳng.
  Trong quá trình đó, các cơ quan chức năng của Bộ đang nghiên cứu phương án đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng; Hai Đại học Quốc gia và một số trường đại học cũng được đề nghị cùng độc lập nghiên cứu về phương án tuyển sinh mới.
  Hiện nay, quá trình nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu, còn phải qua nhiều bước, sau đó sẽ lấy ý kiến rộng rãi của xã hội và báo cáo các cấp có thẩm quyền trước khi áp dụng.
  Phương án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011 vẫn giữ ổn định như các năm trước
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...