Thái độ là tất cả!

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi ThuyMo, 16/4/2011. — 1.767 Lượt xem

 1. ThuyMo

  ThuyMo Thành viên mới

  Thái độ là tất cả!

  • THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ, (attitude is everything)

  • Nếu tất cả ký tự trong bảng chữ cái tiếng anh từ A đến Z lần lượt có các giá trị như sau : A là 1, B là 2, C là 3….Bạn thử đoán xem điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống có thể đem lại thành công cho mỗi chúng ta ?

  • Tiền Bạc ( Money) ư ? không phải, xem nào :
   MONEY = M+O+N+E+Y =13+15+14+5+25 = 72%
   Tri thức (Knowledge) ư ? không phải, vì :
   KNOWLEDGE = 96%
   May mắn ( lucky) ư ? không phải, vì :
   LUCKY = 47%
   Tình cảm ( love ) ư? Không phải , vì :
   LOVE = 54%
   Năng lực lãnh đạo ( leadership ) ư ? không phải ,vì :
   LEADERSHIP =89%
   Hay làm việc cật lực : Hard Work ) ? cũng không ,vì :
   HARD WORK =98%
   Bạn hãy nhìn chữ này nhé.
   ATTITUDE ( thái độ ) = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
   Vâng, Thái độ chính là yếu tố quyết định tất cả. Nếu thay đổi thái độ, bạn cũng sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng cuộc sống bạn tuỳ thuộc vào chính thái độ của bạn mà thôi.

   ATTITUDE IS EVERYTHING
   If all letters from A to Z in alphabet of English value in turn from 1 to 26, e.g… A values 1, B valueds2, C values 3 , ect. Can you guess what is the most important thing in our life ? What can bring us success ?
   Money ? no, It isn’t . Let see :
   MONEY = M+O+N+E+Y =13+15+14+5+25 = 72%
   Knowledge ? no, It isn’t . Let see :
   KNOWLEDGE = 96%
   Lucky no, It isn’t . Let see :
   LUCKY = 47%
   Love no, It isn’t . Let see :
   LOVE = 54%
   Leadership no, It isn’t . Let see :
   LEADERSHIP =89%
   Hard Work no, It isn’t . Let see :
   HARD WORK =98%
   Please look at this :
   ATTITUDE ( thái độ ) = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
   Yes, Attitude is everything. You change your attitude and you change your life as well. Please remember that your life is up to your attitude !
   From Inspiration Stories
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...