Quy trình Tổ chức Họp Online của CLB.

Trong chuyên mục 'Sống Xanh' đăng bởi vnGreener, 31/3/2011. — 3.039 Lượt xem

 1. vnGreener

  vnGreener Cựu quản lý

  Quy trình Tổ chức Họp Online của CLB.

  Thời gian họp:
  - Thời gian bắt đầu hay kết thúc cuộc họp sẽ được cập nhập trên topic “ Lịch họp Online của CLB

  Nội dung cuộc họp:
  - Các vấn đề của CLB, môi trường…
  - Sẽ được thông báo qua topic “ Lịch họp Online của CLB

  Thành phần tham gia:
  1- Chủ trì cuộc họp.
  2- Các thành viên trong Ban, CLB.
  3- Giám sát, Thư kí. (nếu có)

  4- Khách mời (nếu có).

  Quy trình họp:

  - Các thành viên đăng ký Skype và add nick Skype của các thành viên khác.
  - Sử dụng Skypeđể tham gia cuộc họp Online theo lời mời của Chủ trì cuộc họp.
  - Các thành viên tham gia cuộc họp phải đến trước 15 phút để xác nhận lại nội dung và quy định cuộc họp, chấp nhận sự điều phối của chủ trì.
  - Tham gia cuộc họp và nhận tổng kết đánh giá ngay sau khi kết thúc phiên họp.
  - Bàn kế hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo.

  :KSV@06:Chú ý:
  - Các thành viên đăng ký nick Skype xong rồi có thể gửi cho Ban QLNS là sujichan, gracefulkitten, anhnt.ant để Ban cập nhập thông tin cá nhân.
  - Các thành viên theo dõi topic “ Lịch họp Online của CLB” cập nhật thường xuyên.- Tham gia cuộc họp là quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên trong Ban.
  - Nội dung thống nhất trong cuộc họp sẽ được triển khai, các Thành viên không tham gia, đến muộn sẽ mất quyền lợi hoặc không có quyền sửa đổi, can thiệp vào nội dung ý kiến đưa ra trong thời gian họp trước đó.

  - Vui lòng chuẩn bị trước các Góp ý, các ý tưởng, và đề xuất trong phần nội dung để khi tham gia cuộc họp các bạn sẽ không bị quên ý (các bạn có thể ngồi gõ ra Word, hay viết ra giấy)
  - Tuân thủ đúng quy trình họp do B
  an điều hành CLB đề ra
  - Được đề xuất thành viên bất kỳ không thuộc Ban, nhưng phải là thành viên Ban điều hành và có tâm huyết phát triển CLB vào họp chung.
   


  Duonglt020392, windandsummer, hohahai7 bạn khác thích điều này.

 2. hatthoc30

  hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên