1. hooyeonfam

  hooyeonfam Thành viên mới

  Phim hay Hàn Quốc 2011 - Royal Family - Gia đình hoàng gia (Ji Sung, Yum Jung Ah)- shihoosoyeon.com

  ROYAL FAMIMY 로열 패밀리

  [​IMG]


  Nội dung:  Diễn viên

  Ji Sung
  [​IMG]

  Yum Jung Ah
  [​IMG]

  Cha Ye Ryun
  [​IMG]

  Kim Young Ae
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  [​IMG]


  VIETSUB FROM HOOYEONFAM


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++


  DOWNLOAD LINK

  ►►► SD ◄◄◄


  [​IMG]


  Tập 1
  http://www.megaupload.com/?d=IO8LBBGY
  or http://www.megaupload.com/?d=95JSDANR ( Thank thumpee)

  Tập 2
  http://www.megaupload.com/?d=SKLAW957
  or http://www.megaupload.com/?d=XDO31TXX ( Thank thumpee)

  Tập 3
  http://www.megaupload.com/?d=HOAT6F5I

  Tập 4
  http://www.megaupload.com/?d=TP14T1OV

  Tập 5
  http://www.megaupload.com/?d=BFLOYNMM

  Tập 6
  http://www.megaupload.com/?d=WJYSF14H

  Tập 7
  http://www.megaupload.com/?d=RV1XWUJQ
  hoặc ( thanks to thumpee)
  http://www.megaupload.com/?d=KJJV0F9A

  Tập 8
  http://www.megaupload.com/?d=UJR5QVQO
  hoặc ( thanks to thumpee)
  http://www.megaupload.com/?d=6PWDKWOX

  Tập 9
  http://www.megaupload.com/?d=FY776N2S

  Tập 10
  http://www.megaupload.com/?d=E2R646BT

  Tập 11
  http://www.megaupload.com/?d=HUT34DM8
  hoặc (thanks to MisOanhS)
  http://www.megaupload.com/?d=U3T0SFBV
  hoặc (thanks to thumpee)
  http://www.megaupload.com/?d=QPTVNQM9

  Tập 12
  http://www.megaupload.com/?d=9EOOAF1E

  Tập 13
  http://www.megaupload.com/?d=CGD5YNH3
  hoặc( thanks to thumpee)
  http://www.megaupload.com/?d=DWWP2PWY

  Tập 14
  http://www.megaupload.com/?d=JCU72DAP
  hoặc (thanks to MisOanhS)
  http://www.megaupload.com/?d=BL8EF987

  Tập 15
  http://www.megaupload.com/?d=VGXZMKO4

  Tập 16
  http://www.megaupload.com/?d=IATJQ7TR
  hoặc (thanks to MisOanhS)
  http://www.megaupload.com/?d=9CMM8CCM

  Tập 17
  http://www.megaupload.com/?d=CPMTIXNC
  hoặc (thanks to MisOanhS)
  http://www.megaupload.com/?d=8U24OX54

  Tập 18
  http://www.megaupload.com/?d=0K4ANNBZ
  hoặc (thanks to MisOanhS)
  http://www.megaupload.com/?d=IOR3GFJO

  [​IMG]


  TẬP 1
  http://www.mediafire.com/?arto1gd5g0p2g7p
  http://www.mediafire.com/?l31nh03io3vycw2
  http://www.mediafire.com/?8cdydjayjupg5ui

  TẬP 2
  http://www.mediafire.com/?g2cpk6d747vkdsc
  http://www.mediafire.com/?b077u47389ckfop
  http://www.mediafire.com/?kv41msys2gri2ge

  TẬP 3
  http://www.mediafire.com/?z697oenlw8zl94d
  http://www.mediafire.com/?ptd3a9cet8ud123
  http://www.mediafire.com/?ceyxnb2o60rsn22

  TẬP 4
  http://www.mediafire.com/?ta3jn48s8c8c8pm
  http://www.mediafire.com/?l4nvd32etjzj8yn
  http://www.mediafire.com/?l0n2kaj486q12wv

  TẬP 5
  http://www.mediafire.com/?nti9bjxsjzsi4xt
  http://www.mediafire.com/?ep4xrnx8gp1gla9
  http://www.mediafire.com/?vimmx494dwv5rjt

  TẬP 6
  http://www.mediafire.com/?dbcjykjfbmo39xd
  http://www.mediafire.com/?l16ai9qoqavy56i
  http://www.mediafire.com/?l4jqgyichfngnwc

  TẬP 7
  http://www.mediafire.com/?2fduecscv5juhri
  http://www.mediafire.com/?w81ayv8b95u2mmr
  http://www.mediafire.com/?acw74ln2kxotnx2

  Tập 8
  http://www.mediafire.com/?gdb927z18dyk1p9
  http://www.mediafire.com/?wahet00rdnbdc2o
  http://www.mediafire.com/?ud9o9off28zl4z4

  Tập 9
  http://www.mediafire.com/?bsd3najjt1r5vgy
  http://www.mediafire.com/?2ai12nv3z5i6684
  http://www.mediafire.com/?idbc8cmtk82lr68

  Tập 10
  http://www.mediafire.com/?wl2h5g6f0ryifes
  http://www.mediafire.com/?5m4f125sj3g9gt5
  http://www.mediafire.com/?7t8dgy182xwxb39


  Tập 11
  http://www.mediafire.com/?7dib6ztut31ubts
  http://www.mediafire.com/?l83h0gkt80pd448
  http://www.mediafire.com/?t6ctq935ez6acnb

  Tập 12
  http://www.mediafire.com/?njtefmy2clfvi2c
  http://www.mediafire.com/?utq397p2pm39p8m
  http://www.mediafire.com/?jq0jozn088u7txh


  Tập 13
  http://www.mediafire.com/?9x5ft1k60unnrof
  http://www.mediafire.com/?q8ezbpkzqzc774m
  http://www.mediafire.com/?8e8tkkkd1b1ybhs

  Tập 14
  http://www.mediafire.com/?uk7ktmqv32qf9rz
  http://www.mediafire.com/?y3jbq3q5dbfq6tp
  http://www.mediafire.com/?ot4dwsi1i44u5pt

  Tập 15
  http://www.mediafire.com/?c2v5vbdt43n840q
  http://www.mediafire.com/?gjtk635migroq69
  http://www.mediafire.com/?tcnz2v4j4c0l7y0


  Tập 16
  http://www.mediafire.com/?q6w7isy62jryfwl
  http://www.mediafire.com/?c034ty9t92h2n6c
  http://www.mediafire.com/?xgamil5cochveox

  Tập 17
  http://www.mediafire.com/?e80s44kljjcy3wk
  http://www.mediafire.com/?srh557srev56047
  http://www.mediafire.com/?8bsp7uhth82tnqo

  Tập 18
  http://www.mediafire.com/?8yjp464a98psll7
  http://www.mediafire.com/?i7p6ols10p1dok6
  http://www.mediafire.com/?bps7iqbl1it0fgf
  [​IMG]

  Tập 1
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=400C61CF17
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=161249F5401

  Tập 2
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=4BD91C5017
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=A4632F94202
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=B929281C401

  Tập 3
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=E9075AFF202
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=133ABF8A402
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=86890B33201

  Tập 4
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=A564C58715
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=27B7E393402
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=75F5F919402

  Tập 5
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=A5B521AD301
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=D031848719
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=89F43B79301

  Tập 6
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=9AFA63F1201
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=D363C479202
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=91A6CD9B301

  Tập 7
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=C55C691019
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=173A770B301
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=B6893989402
  hoặc ( thanks to oxana)
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=6EBA17F1302
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=E757E45F402

  Tập 8
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=DD33DDE5202
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=F9FA526F15
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=9F18C61916

  Tập 9
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=B0B0960E402
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=5621F5F317
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=FBA205EB301

  Tập 10
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=D5C80084301
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=0F601F04201
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=B62A20DC202

  Tập 11
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=49AC76FE302
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=67A27D5F19
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=9D9C068117

  Tập 12
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=D239B0CC19
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=2C81B0F415
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=D5F717CB401

  Tập 13
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=05AA2D92402
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=A6F1CE2617

  Tập 14
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=7FD7BF7416
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=754ACF6C202

  Tập 15
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=DCAF53D8402
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=D9994B1C402

  Tập 16
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=8686675C19
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=49A5879617

  Tập 17
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=4D1CC2C7303
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=4E9E8AC1304

  Tập 18
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...?id=A25910D1403
  http://www.megashare.vnn.vn/downloa...p?id=D15CA73216

  Phim được làm phụ đề bởi shihoosoyeon.com


  -------------------
  lai suat gui tiet kiem-Cong ty Du lich mien bac -Tour du lịch Việt Nam
   


  Gang Ah Ji thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP