1. hatthoc30

  hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

  Phấn đấu đến 2020, không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

  Để phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, thống kê, lập kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong quý IV/2011, Bộ phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực thực thi pháp luật và hệ thống thanh tra về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương; khẩn trương hoàn thiện, hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách về công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi quy chế quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất theo hướng cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.
  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý của mình; chủ động, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh cho các đối tượng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008.
  Tăng cường phổ biến, chuyển giao các mô hình xử lý môi trường
  Để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và bản thân cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
  Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ phải tăng cường phổ biến, hỗ trợ chuyển giao các mô hình công nghệ xử lý môi trường trong và ngoài nước được phép sử dụng và khuyến khích sử dụng tại Việt Nam.

  Theo Thông báo số 90/TB-VPCP, hiện nay nước ta vẫn còn hơn 100 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm, 6 địa phương chưa có cơ sở nào được chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, 15 địa phương chậm triển khai rà soát và bổ sung các cơ sở gây ô nhiễm cần phải xử lý.


  (Theo www.baodientu.chinhphu.vn)
   


  vnGreener thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP