Passive (tóm tắt lại các kiến thức dc học)

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.775 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun 11/11 Thành viên thân thiết

  Passive (tóm tắt lại các kiến thức dc học)

  Các pác cứ nhìn theo trình tự cột đầu là TENSE/VERB FORM, cột hai là ACTIVE VOICE, còn cột ba là PASSIVE nhé !

  Simple present – keeps – is kept
  Present continuous – is keeping – is being kept
  Simple past – kept – was kept
  Past continuous – was keeping - was being kept
  Present perfect – has kept – has been kept
  Past perfect – had kept – had been kept
  Future – will keep – will be kept
  Conditional – would keep – would be kept
  Perfect conditional – would have kept – would have been kept
  Present infinitive – to keep – to be kept
  Perfect infinitive – to have kept – to have been kept
  Present participal/gerund – keeping - being kept
  Perfect participle – having kept - having been kept

  Những động từ nhấn mạnh về ý kiến và lời đồn: say, report, think, believe
  Ex: People say that he is the most intellighent in the class
  => He is said to be the…
  => It is said that he is the…

  Các động từ như Advise/beg/order/recommend/urge + chủ từ + to - Vinfinitive + object ta có 2 cách đổi như sau:
  Ex: He urged the council to reduce the rates.
  => The council was/were urged to reduce the rates.
  => He urged that the rates should be reduced.

  Các động từ như Advise/insist/propose/recommend/suggest + gerund + object, ta có 1 cách đổi như sau:
  Ex: He recommended using bullet – proof glass.
  => He recommended that the bullet – proof should be used.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...