Những cụm từ đi theo giới từ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 15.609 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun 11/11 Thành viên thân thiết

  Những cụm từ đi theo giới từ

  Những cụm từ đi theo giới từ "for"

  To be eager for st : say sưa với cái gì
  To be famous for st : nổi tiếng vì cái gì
  To be fit for sb/st : hợp với ai/cái gì
  To be grateful to sb for st : biết ơn ai về cái gì
  To be qualified for : có đủ tư cách
  To be qualified in st : có năng lực trong việc gì
  To be ready for st: sẵn sàng làm việc gì
  To be responsible for st : chịu trách nhiệm về cái gì
  To be sufficient for st : vừa đủ cái gì
  To be sorry for sb : xin lỗi ai
  To be thankful for sb : cám ơn ai
  To be valid for st : giá trị về cái gì
  To be invalid for st : không có giá trị về cái gì
  To be sorry for doing st : hối tiếc vì đã làm gì

  Những từ đi kèm với giới từ "about"


  To be sorry about st : lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì
  To be curious about st : tò mò về cái gì
  To be doublfut about st : hoài nghi về cái gì
  To be enthusiastic about st : hào hứng về cái gì
  To be reluctan about st (or to ) st : ngần ngại,hừng hờ với cái gì
  To be uneasy about st : không thoải mái

  Những từ đi kèm với giới từ "on"

  To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào cái gì /vào ai
  To be intent on st : tập trung tư tưởng vào cái gì
  To be keen on st : mê cái gì
  To be based on st: dựa trên cơ sở gì
  To act on st : hành động theo cái gì
  To call on sb : ghé vào thăm ai
  To call on sb to do st: kêu gọi ai làm gì
  To comment on st : bình luận về cái gì
  To concentrate on st : tập trung vào việc gì
  To congratulate sb on st : chúc mừng ai đó trong dịp gì
  To consult sb on st : tham khảo ai đó về vấn đề gì
  To count on st : giải thích cái gì, dựa vào cái gì
  To decide on st : quyết định về cái gì
  To depend on sb/st: lệ thuộc vào ai /vào cái gì
   


  gà tre thích điều này.

Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...