Những câu chửi nhau thông dụng trong tiếng Anh

Trong chuyên mục 'Speaking (Nói)' đăng bởi Loverise, 9/11/2017. — 20.603 Lượt xem

 1. Loverise

  Loverise Người âm phủ Thành viên thân thiết

  Những câu chửi nhau thông dụng trong tiếng Anh

  1-Đồ dở hơi!
  Up yours!

  3-Tức quá đi!
  How irritating!

  4-Vô lý!
  Nonsence!

  5-Đừng có ngu quá chứ !
  Don't be such an ass.

  6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
  You’re a such a jerk!

  7-Mày không có óc à?
  Are you an airhead ?

  8-Biến đi! Cút đi!
  Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)

  9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
  That’s it! I can’t put up with it!

  10-Thằng ngu!
  You idiot!( What a jerk!)

  11-Đồ keo kiệt!
  What a tightwad!

  12-Mẹ kiếp!
  Damn it!

  13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
  Go away!I want to be left alone!

  14- Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
  Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !

  15-You scoundrel!
  Thằng vô lại !!

  16-Keep your mouth out of my business!
  Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

  17-Keep your nose out of my business!
  Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !

  18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
  Mày muốn chết à ?

  19-You're such a dog !
  Thằng chó này.

  20-You really chickened out.
  Đồ hèn nhát.

  21: god - damned
  khốn kiếp

  22: what a life! ^^ oh,hell!
  mẹ kiếp

  23 uppy!
  chó con

  24: the dirty pig!
  đồ con lợn

  25: fuck you =
  đis mẹ mày á

  26. What do you want?
  Mày muốn gì ?

  27.You’ve gone too far!
  Mày thật quá quắt/ đáng !

  28. Get away from me!
  Hãy tránh xa tao ra !

  29. I can’t take you any more!
  Tao chịu hết nỗi mày rồi

  30. You asked for it.
  Do tự mày chuốc lấy

  31. Shut up!
  Câm miệng

  32. Get lost.
  Cút đi

  33. You’re crazy!
  Mày điên rồi !

  34. Who do you think you are?
  Mày tưởng mày là ai ?

  35. I don’t want to see your face!
  Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

  36. Get out of my face.
  Cút ngay khỏi mặt tao

  37. Don’t bother me.
  Đừng quấy rầy/ nhĩu tao

  38. You piss me off.
  Mày làm tao tức chết rồi

  39. You have a lot of nerve.
  Mặt mày cũng dày thật

  40. It’s none of your business.
  Liên quan gì đến mày

  41. Do you know what time it is?
  Mày có biết mày giờ rối không?

  42. Who says?
  Ai nói thế ?

  43. Don’t look at me like that.
  Đừng nhìn tao như thế

  44. Drop dead.
  Chết đi

  45. You bastard!
  Đồ tạp chũng

  46. That’s your problem.
  Đó là chuyện của mày.

  47. I don’t want to hear it.
  Tao không muốn nghe

  48. Get off my back.
  Đừng lôi thôi nữa

  49. Who do you think you’re talking to?
  Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?

  50. What a stupid idiot!
  Đúng là đồ ngốc

  51. That’s terrible.
  Gay go thật

  52. Mind your own business!
  Lo chuyện của mày trước đi

  53. I detest you!
  Tao câm hận mày
   


  EmyeuDCA. S. KIBI 14131 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...