1. Yentran280296

  Yentran280296 Thành viên mới

  ngu dốt và lười nhác là nấm mồ của thành công

  - Ai trong chúng ta từng KHOÁI CHÍ khi được khen “BẠN THÔNG MINH QUÁ?”
  - Ai trong chúng ta từng CHỐI ĐÂY ĐẨY khi được khen “ÔI CHĂM CHỈ GHÊ”
  - SAI LẦM THỨ NHẤT: Chúng ta thường mang trong mình một niềm tin đó là TÔN SÙNG SỰ THÔNG MINH. Tôi từng tư vấn cho hơn 100 người, mỗi lần tôi nói về những người có bản chất “Cậu thông minh đấy nhưng lười lắm” họ thường cười tươi như hoa vào gật đầu “đúng đúng”.
  Trong mọi CÔNG THỨC thành công, Thông minh chỉ chiếm 1% thôi. Và tin tôi đi, phá bỏ niềm tin sai lệch đến đáng sợ rằng 1% đó ít nhưng không có nó thì không có thành công. Thông minh, bản chất là SỰ ỨNG BIẾN nhanh nhẹn trước vấn đề, và sự ứng biến đó hoàn toàn ĐƯỢC RÈN LUYỆN QUA HỌC TẬP. Nên dù có bị tiêm nhiễm vào đầu rằng “BẠN HỌC NGU NHƯ BÒ THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO ĐỜI” [​IMG][​IMG][​IMG]hãy phẩy tay [​IMG]✋️và BƯỚC TIẾP con đường bạn chọn. Việc NGƯỜI KHÁC ĐÁNH GIÁ bạn KHÔNG BAO GIỜ quan trọng bằng KẾT QUẢ bạn tạo ra, hãy chứng minh họ sai bằng KẾT QUẢ ĐÚNG của bạn.[​IMG]
  Chính niềm tin sai lầm đó dẫn đến nấm MỒ CHÔN của thành công, nó TRIỆT TIÊU mong muốn được cần cù, chăm chỉ của bạn theo kiểu “- ối mày chăm ghê – không! T có chăm gì đâu, gần học t mới thi đấy”. Và rồi bạn sẽ không bao giờ lọt vào top 5% người giàu có nhất. (lại bởi niềm tin khác – Mình không bao giờ làm được. Điều này sẽ có bài riêng để chia sẻ.)
  Bản chất của thành công xuất phát từ SUY NGHĨ. SUY NGHĨ đúng tạo nên cảm xúc đúng, CẢM XÚC đúng tạo nên hành động đúng, HÀNH ĐỘNG đúng tạo nên kết quả đúng. Và ngược lại. Nếu bạn tin bạn lười lắm, bạn sẽ có cảm xúc không muốn làm, tạo nên hành động “mặc kệ đời” và dẫn tới kết quả úp mặt vào bùn.[​IMG]‍♂️
  Chỉ khi bạn tin “tôi có thể chăm chỉ, tôi cam kết chăm chỉ học tập mỗi ngày[​IMG]‍♂️ (Học tập ở đây không đánh đồng học tập trên lớp, nó là cả học kiến thức văn hoá, học kĩ năng sống, đọc sách, tr