1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    明天的明天的明天 - Ngày mai của ngày mai của ngày mai - Power Station

    [ti: 明天的明天的明天] [ar: 动力火车] 爱淹没了你 你才抓住了我 你逗留多久 我没有问过 痛痛哭了你 你泪湿了我 你被谁伤透 你从没有说 如果你没勇气陪我到 明天的明天的明天 倒不如就忘了就断了 寂寞的昨天的昨天 谁都不必道歉 只是苦会多一点 既然你爱错了我 认错是终点 如果你没勇气陪我到 明天的明天的明天 倒不如就算了就放了 空虚的昨天的昨天 你就在我眼前 但别再爱我一天 别看我 别爱我 别怪我 闭上双眼 -----Pinyin----- [ti: míng tiān de míng tiān de míng tiān ] [ar: dòng lì huǒ chē ] ài yān mò le nǐ nǐ cái zhuā zhù le wǒ nǐ dòu liú duō jiǔ wǒ méi yǒu wèn guò tòng tòng kū le nǐ nǐ lèi shī le wǒ nǐ bèi shuí shāng tòu nǐ cóng méi yǒu shuō rú guǒ nǐ méi yǒng qì péi wǒ dào míng tiān de míng tiān de míng tiān dào bù rú jiù wàng le jiù duàn le jì mò de zuó tiān de zuó tiān shuí dōu bú bì dào qiàn zhǐ shì kǔ huì duō yì diǎn jì rán nǐ ài cuò le wǒ rèn cuò shì zhōng diǎn rú guǒ nǐ méi yǒng qì péi wǒ dào míng tiān de míng tiān de míng tiān dào bù rú jiù suàn le jiù fàng le kōng xū de zuó tiān de zuó tiān nǐ jiù zài wǒ yǎn qián dàn bié zài ài wǒ yì tiān bié kàn wǒ bié ài wǒ bié guài wǒ bì shàng shuāng yǎn [ti: Ngày mai của ngày mai của ngày mai] [ar: Power Station] Tình yêu dời bỏ em Em mới nắm lấy anh Em lưu lại rất lâu Anh không có hỏi qua Em bật khóc đau thương Đẫm lệ nhìn qua anh Em bị ai lừa dối Em không hề nói qua Nếu em không có dùng khí đi cùng anh Đến ngày mai của ngày mai của ngày mai Thì em hay quên đi, cắt bỏ đi Nỗi cô đơn của hôm qua của ngày hôm qua Không ai phải xin lỗi Chỉ khổ thêm một chút Em đã yêu nhầm anh Cuối cùng hãy nhận lỗi Nếu em không có dũng khí đi cùng anh Đến ngày mai của ngày mai của ngày mai Thì em hãy quên đi, rời bỏ đi Trống vắng của hôm qua của ngày hôm qua Em hãy đứng trước anh Nhưng đừng nói yêu anh Đừng nhìn anh, đừng yêu anh Đừng trách anh, nhắm mắt lại
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...