Mọi người giúp mình sửa lỗi word với

Trong chuyên mục 'Hỏi đáp tin học' đăng bởi HOANGTHILOAN, 19/10/2011. — 4.513 Lượt xem

 1. HOANGTHILOAN

  HOANGTHILOAN Thành viên mới

  Mọi người giúp mình sửa lỗi word với

  mình đang sử dụng unikey, sao khi lên mạng tải bài giảng hay giáo trình hay thứ gì liên quan đến văn bản thì chữ "ư" bị biến thành dấu trừ "-". nhưng khi mình soạn thảo văn bản thì vẫn có chữ ư bình thường, không bị gì cả.mình không biết cách sửa ntn nữa, ai biết thì chỉ mình với
  Sau đây là 1 đoạn mình bị như thế, ủa sao mình post lên đây thì ko có chữ ư nhưng dấu - mất tiêu đâu rùi

  PhÇn thø Ba

  §o vÏ b×nh ®å tû lÖ lín  Ch­¬ng VIII

  §o vÏ b×nh ®å tû lÖ lín b»ng ph­¬ng ph¸p

  toµn ®¹c
  § 8.1. C«ng dông cña b×nh ®å tû lÖ lín vµ kh¸i niÖm vÒ
  ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c
  1. C«ng dông cña b×nh ®å tû lÖ 1:2000 , 1: 1000 vµ 1: 500
  Nh­ chóng ta ®· biÕt b¶n ®å ®Þa h×nh cã tû lÖ cµng lín th× cµng biÓu thÞ ®­îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c chi tiÕt cña ®Þa vËt vµ ®Þa h×nh. Nh­ng viÖc ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ cµng lín l¹i cµng phøc t¹p vµ tèn kÐm. V× thÕ, tuú theo quy m« vµ tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh mµ quyÕt ®Þnh tû lÖ b¶n ®å cÇn ®o vÏ cho tõng gian ®o¹n cô thÓ cña c«ng tr×nh ®ã. §èi víi viÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi “Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ 1:500 1:1000, 1:2000 vµ 1:5000 ”cña Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å ®· nªu râ:
  1- B×nh ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:2000 dïng ®Ó:
  - ThiÕt kÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, hÖ thèng ®ª vµ hÖ thèng ph©n phèi n­íc.
  - ThiÕt kÕ kü thuËt hÖ thèng t­íi tiªu cã diÖn tÝch tõ 15 km2 trë lªn, trong ®ã cã 10- 20% diÖn tÝch cÇn c¶i t¹o.
  - ThiÕt kÕ c¸c ®Ëp ch¾n n­íc dµi h¬n 300m, cèng ngÇm, c¸c kªnh vµ hÖ thèng èng dÉn ®i qua vïng nói hÑp, hå chøa n­íc cã diÖn tÝch mÆt tho¸ng tõ 50ha ®Õn 200ha.
    2. dALo

  dALo Kẻ lang thang đi ngang cuộc đời ...... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  22/4/2011
  Bài viết:
  4.120
  Lượt thích:
  5.807
  Kinh nghiệm:
  113
  kiểm tra phần lỗi chính tả xem?
   
 3. lamkienvu

  lamkienvu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/3/2010
  Bài viết:
  231
  Lượt thích:
  812
  Kinh nghiệm:
  93
  Trường:
  HBU
  Cái này là do lỗi bảng mã! nếu bạn đang xài unikey thì khi gõ tiếng việt nên nhớ đặt bảng mã là unicode. Còn đoạn văn bản đó bị lỗi thì bạn dùng unikey chuyển nó qua bảng mã unicode mà đọc. Hướng dẫn xem tại đây!
  Thêm một lưu ý nữa, bảng mã đoạn văn bản bạn gửi lên KSV là TCVN3, sau khi mình chuyển nó có nghĩa như sau: "Phần thứ Ba

  Đo vẽ bình đồ tỷ lệ lớn  Ch­ơng VIII

  Đo vẽ bình đồ tỷ lệ lớn bằng ph­ơng pháp

  toàn đạc
  Đ 8.1. Công dụng của bình đồ tỷ lệ lớn và khái niệm về
  ph­ơng pháp toàn đạc
  1. Công dụng của bình đồ tỷ lệ 1:2000 , 1: 1000 và 1: 500
  Như­ chúng ta đã biết bản đồ địa hình có tỷ lệ càng lớn thì càng biểu thị đ­ợc đầy đủ và chính xác các chi tiết của địa vật và địa hình. Nh­ng việc đo vẽ bản đồ tỷ lệ càng lớn lại càng phức tạp và tốn kém. Vì thế, tuỳ theo quy mô và tính chất của công trình mà quyết định tỷ lệ bản đồ cần đo vẽ cho từng gian đoạn cụ thể của công trình đó. Đối với việc thiết kế và thi công các công trình thuỷ lợi “Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500 1:1000, 1:2000 và 1:5000 ”của Cục Đo đạc và Bản đồ đã nêu rõ:
  1- Bình đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 dùng để:
  - Thiết kế kỹ thuật các công trình thuỷ điện, hệ thống đê và hệ thống phân phối n­ớc.
  - Thiết kế kỹ thuật hệ thống t­ới tiêu có diện tích từ 15 km2 trở lên, trong đó có 10- 20% diện tích cần cải tạo.
  - Thiết kế các đập chắn n­ớc dài hơn 300m, cống ngầm, các kênh và hệ thống ống dẫn đi qua vùng núi hẹp, hồ chứa n­ớc có diện tích mặt thoáng từ 50ha đến 200ha."

  Chúc bạn thành công!!
   
 4. dALo

  dALo Kẻ lang thang đi ngang cuộc đời ...... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  22/4/2011
  Bài viết:
  4.120
  Lượt thích:
  5.807
  Kinh nghiệm:
  113
  chắc không phải bảng mã đấy chứ, cậu dùng word mà ko biết cái này à?
   
 5. Newsun

  Newsun 11/11 Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.415
  Lượt thích:
  44.841
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Khoa Học Tự Nhiên
  Văn bản sau khi chuyển bảng mã Unicode:

  Trường hợp của bạn bị lỗi font, do máy không có font đã dùng khi soạn thảo văn bản. Có thể khắc phục bằng cách tải font thiếu về cài hoặc chuyển bảng mã sang loại phổ dụng (Unicode là tốt nhất).

  + Đầu tiên, nếu máy bạn có bộ gõ Unikey bản nào cũng được thì qua bước tiếp theo, còn chưa thì vào đây tải về giải nén ra chạy là xong.
  + Tiếp theo, bạn mở văn bản ra > bôi đen toàn bộ > nhấn Ctrl+C > nhấn Ctrl+Shift+F6, sẽ hiện ra bảng sau:

  [​IMG]

  + Trong phần Bảng mã lựa chọn Nguồn (bảng mã của font đang dùng) và Đích (bảng mã của font muốn chuyển sang). Như ở hình trên là chọn chế độ chuyển văn bản từ bảng mã VNI sang Unicode nhưng nếu là văn bản của bạn gửi phía trên thì chọn là TCVN3 (ABC) vì nó là font .VnTimes

  + Click chọn Chuyển mã để chuyển mã phần văn bản được copy lúc nãy (hiện đang trong bộ nhớ đệm của máy), một bảng thông báo đã chuyển mã xong hiện ra.

  + Xong. Giờ có thể nhấn Ctrl+V để dán đoạn vãn bản của bạn (đã được chuyển thành font Unicode) vào cửa sổ soạn thảo của diễn đàn, hoặc dán vào đâu, dán bao nhiêu lần tùy bạn.

  P/s: Copy bất kể ở đâu cũng có thể chuyển được chứ không riêng gì trong Word và tùy trường hợp muốn chuyển sao thì bạn chọn Nguồn và Đích cho phù hợp:

  + Các font có chữ VNI ở đầu như VNI-Times... thì thuộc bảng mã VNI Windows.
  + Các font có chữ .Vn ở đầu như .VnTimes... thì thuộc bảng mã TCVN3 (ABC).
  + Các font chữ Unicode tiếng Việt như Arial, Times New Roman, Courier New, Tahoma...thì thuộc bảng mã Unicode.
  + Các font có chữ HL hay Vn ở đầu thì khả năng là thuộc bảng mã BK HCM 2.
  Và còn một số loại khác nữa nhưng không phổ dụng...

  Chúc bạn thành công:) !
   
  coolwind thích điều này.
 6. HOANGTHILOAN

  HOANGTHILOAN Thành viên mới

  Tham gia:
  5/10/2011
  Bài viết:
  14
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đại Học Thủy Lợi
  đó chỉ là 1 đoạn văn bản mình đưa lên làm ví dụ thui chứ bài giảng của mình dài gần trăm trang word cơ bạn, mình làm như bạn nói rùi nhưng vẫn vậy nak, máy mình thì ban đầu đã dung TCVN3(ABC) rùi nên cũng ko phải thay đỏi gì cả, bạn nói cụ thể tí hơn đc ko vậy, mà thay đổi trực tiếp luôn ấy, ko phải copy đi đâu rùi pase di đâu đc ko bạn
   
 7. lamkienvu

  lamkienvu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/3/2010
  Bài viết:
  231
  Lượt thích:
  812
  Kinh nghiệm:
  93
  Trường:
  HBU
  Thì bạn Ctrl+A hết, rùi Ctrl+C, tiếp đó làm tương tự. Cách này bắt buộc bạn phải dán vào đâu đó thôi, bạn có thể mở một trang Word mới, khi dán vô nó cũng sẽ ra một bài giảng với format tương tự thôi mà. Còn nếu bạn ko muốn phải dán sang một chỗ khác, chỉ còn cách là bạn phải biết được font mà bài giảng đó viết, lên mạng down font đó về máy thôi. Dù bạn đã để mặc định word dùng TCVN3 rồi, nhưng ko đúng font chữ thì nó cũng sẽ ko hiểu đâu. Còn nếu bạn làm theo chỉ dẫn của tụi mình rồi mà ko được thì hãy kiểm tra lại xem có làm sai bước j ko vì mình và Newsun đã thử chuyển thành công rồi đó thôi (nhớ là mã cần chuyển là TCVN3, mã chuyển đến là unicode).
   
 8. HOANGTHILOAN

  HOANGTHILOAN Thành viên mới

  Tham gia:
  5/10/2011
  Bài viết:
  14
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đại Học Thủy Lợi
  bạn ơi mình làm đc rùi nhưng mình copy như thế thì chỉ copy đc văn bản thui chứ hình và bảng số liệu thì ko copy đc, thế nên khi pase sang trang khác thì ko có hình bảng ban ak, bạn có cách nào ko vậy
   
 9. Shinikey

  Shinikey Thành viên mới

  Tham gia:
  17/11/2011
  Bài viết:
  15
  Lượt thích:
  3
  Kinh nghiệm:
  0
  Đối với hình và bảng đành phải làm theo cách thủ công vậy. chứ cái đó, chẳng còn cách nào hay hơn đâu. 2`
   
 10. mrkhoitb

  mrkhoitb Thành viên mới

  Tham gia:
  10/6/2011
  Bài viết:
  4
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  dai hoc bach khoa ha noi
  Bài của bạn là do lỗi font thôi.Bạn doawnload font vieetnam này về setup ra nha http://www.mediafire.com/?557iholbjqemvxp.Xong bạn reset lại máy, vào mở word ra nhấn ctrl A và chọn font Vntime hoặc Time new roman là ok.
   

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...