1. vnnguyendung

  vnnguyendung Thành viên mới

  Mời ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG xây dựng hoạt động hỗ trợ sinh viên

  Năm học mới đã bắt đầu, tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều sinh viên, học sinh không có điều kiện thuận lợi để học tập (điều kiện sống, môi trường học tập...).

  Làm sao để giúp đỡ những sinh viên khó khăn để các bạn yên tâm hơn cho việc học tập? Chúng ta phải cùng hành động!

  Với mong muốn xây dựng những hoạt động bền vững, có tính chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên có điều kiện không thuận lợi có cơ hội để phát triển bản thân, vượt qua các khó khăn hiện tại, Hướng nghiệp Việt xin mời các bạn sinh viên, những bạn quan tâm đến đối tượng sinh viên cùng hiến kế, đóng góp ý tưởng để Hướng nghiệp Việt cùng các bạn xây dựng những hoạt động thiết thực cho sinh viên.

  __________________________________________

  ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG, mời bạn vào diễn đàn
  ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG xây dựng hoạt động hỗ trợ sinh viên, và gửi ý tưởng của bạn tại đó
  - Hướng nghiệp Việt sẽ có những món quà nho nhỏ dành cho các ý tưởng có thể hiện thực hóa
  - Với ý tưởng/giải pháp khả thi, Hướng nghiệp Việt sẽ kêu gọi tài trợ hoạt động, và cùng bạn chia sẻ các nghĩa vụ/quyền lợi liên quan
  __________________________________________

  Ý TƯỞNG/GIẢI PHÁP:
  - Nhằm hỗ trợ mọi mặt đời sống của sinh viên bao gồm:


  • Cải thiện đời sống, môi trường sinh hoạt của sinh viên
  • Cải thiện môi trường học tập, trao đồi chuyên môn
  • Tạo động lực, sự quyết tâm và hướng sinh viên hướng tới các tiêu chí chuẩn mực
  Hãy tham gia cùng Hướng nghiệp Việt để mang lại những hỗ trợ thiết thực dành cho các bạn sinh viên.


  ==> ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG xây dựng hoạt động hỗ trợ sinh viên <==

  :KSV@08::KSV@08::KSV@08:
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP