1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 远处有座山 - Yuan chu you zuo shan - Nơi xa có ngọn núi - Unknown

    [ti: 远处有座山] [ar: 曹芙嘉] 远处有座山 山上有棵树 树下有个茅草屋茅草屋 天上有朵云 慢慢散成雾 地上的风在追逐在追逐 远处有座山 山上有棵树 一家人在屋里住屋里住 非常非常非常的幸福 ---Pinyin--- [ti: Yuǎn chù yǒu zuò shān ] [ar: Cáo Fú Jiā ] Yuǎn chù yǒu zuò shān Shān shàng yǒu kē shù Shù xià yǒu gè máo cǎo wū máo cǎo wū Tiān shàng yǒu duǒ yún Màn màn sàn chéng wù Dì shàng de fēng zài zhuī zhú zài zhuī zhú Yuǎn chù yǒu zuò shān Shān shàng yǒu kē shù Yì jiā rén zài wū lǐ zhù wū lǐ zhù Fēi cháng fēi cháng fēi cháng de xìng fú [ti: Nơi xa có ngọn núi] [ar: Tào Phù Gia] Nơi xa có ngọn núi Trên núi có cái cây Dưới cây, túp lều cỏ, túp lều cỏ Trên trời có đám mây Chầm chậm tan thành sương Mặt đất gió cuộn thổi, cuộn thổi Nơi xa có ngọn núi Trên núi có cái cây Một gia đình ở trong túp lều Rất là, rất là, rất là hạnh phúc ... <a href="index.php?do=login&page=do::loidich--act::detail--id::17003"> Đăng nhập để xem tiếp</a> <a href="otp.php?id=17003" target="_blank">Xem qua tin nhắn SMS </a>
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP