1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - 谢谢你的爱 - Xie xie ni de ai - Cám ơn tình yêu của em - Nicholas Tse / 謝霆鋒 / Tạ Đình Phong

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  谢谢你的爱 谢霆峰词 林利南曲 陈俊廷编曲 说再见别说永远再见不会是永远 说爱我别说承诺爱我不需要承诺 不后退就让它心碎宁愿孤独的滋味 不被了解的人最可悲反正爱不爱都有� � 要走也要擦乾眼泪 别问爱过多少人在一起的人 只问爱你有几分 别问太多的伤痕如果不懂伤有多深 别问最爱我的人伤我有多深 现实总是太残忍 我早已付出了灵魂 说再见别说永远再见不会是永远 说爱我别说承诺爱我不需要承诺 不后退就让它心碎宁愿孤独的滋味 不被了解的人最可悲反正爱不爱都有� � 要走也要擦乾眼泪 别问爱过多少人在一起的人 只问爱你有几分 别问太多的伤痕如果不懂伤有多深 别问最爱我的人伤我有多深 现实总是太残忍 我早已付出了灵魂 别问爱过多少人在一起的人 只问爱你有几分 别问太多的伤痕如果不懂伤有多深 最爱我的人伤我有多深 现实总是太残忍 我早已付出了灵魂 ---Pinyin--- shuō zài jiàn bié shuō yóng yuǎn zài jiàn bú huì shì yóng yuǎn shuō ài wǒ bié shuō chéng nuò ài wǒ bù xū yào chéng nuò bú hòu tuì jiù ràng tā xīn suì nìng yuàn gū dú de zī wèi bú bèi liáo jiě de rén zuì kě bēi fǎn zhèng ài bu ài dōu yǒu zuì yào zǒu yě yào cā qián yǎn lèi bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yì qǐ de rén zhǐ wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn bié wèn zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn xiàn shí zǒng shì tài cán rěn wǒ záo yǐ fù chū le líng hún shuō zài jiàn bié shuō yóng yuǎn zài jiàn bú huì shì yóng yuǎn shuō ài wǒ bié shuō chéng nuò ài wǒ bù xū yào chéng nuò bú hòu tuì jiù ràng tā xīn suì nìng yuàn gū dú de zī wèi bú bèi liáo jiě de rén zuì kě bēi fǎn zhèng ài bu ài dōu yǒu zuì yào zǒu yě yào cā qián yǎn lèi bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yì qǐ de rén zhǐ wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn bié wèn zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn xiàn shí zǒng shì tài cán rěn wǒ záo yǐ fù chū le líng hún bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yì qǐ de rén zhǐ wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn xiàn shí zǒng shì tài cán rěn wǒ záo yǐ fù chū le líng hún Cám ơn tình yêu của em Nói lời từ biệt xin em đừng nói lời vĩnh biệt Lời từ biệt không thể là lời vĩnh biệt Nói câu em yêu anh xin đừng nói câu em nhận lời anh Yêu anh ,em không cần nói nhận lời anh Không mai này khi em rút lại câu nói đó sẽ làm con tim anh tan nát Thà rằng anh thử nếm trải mùi vị của sự cô độc Để mai này anh không là người bị bỏ rơi phải gánh chịu sự đau thương nhất Dù yêu hay không yêu thì mỗi người trong chúng ta cũng đều mang tội Dù có cất bước ra đi cũng cần phải lau khô những giọt nước mắt đã rơi Xin em đừng hỏi anh đã từng yêu bao nhiêu người con gái,đã từng ở bên cạnh những người con gái ấy Xin chỉ hỏi anh yêu em bao nhiêu phần Xin em đừng hỏi quá nhiều về những vết thương lòng của anh, nếu như em không thể hiểu hết được chiều sâu của những vết thương đó . Thực tế với anh lúc này tất cả đều quá tàn nhẫn ,có lẽ anh đã sớm ng
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...