1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 逍遥无穷 / Xiao Yao Wu Qiong / Tiêu diêu Vô Cùng - Unknown


    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [ti: 逍遥无穷] [ar: 何中华 郭晋安 康华 群星] [os: 八仙全传] 望酒影醉看人间尘世太多苦痛 我轻摇蒲扇别忧愁生死掌握手中 挥神剑斩破红尘驱魔道最是功 我倒行归隐山水中不惹一丝凡庸 吹奏天上曲仙乐朦胧 玉板声唤醒一切错综 骨若白玉青葱貌似初荷落虹 竹篮花恰似琼楼玉宫 问谁侠气如泓 看世间欢笑悲痛 芳名千载何用欢笑自在秋冬 我只求逍遥无穷 我只求逍遥无穷 Pinyin: Wàng jiǔ yǐng zuì kàn rén jiān chén shì tài duō kǔ Wǒ qīng yáo pú shàn bié yōu chóu shēng sǐ zhǎng wò shǒu zhōng Huī shén jiàn zhǎn pò hóng chén qū mó dào zuì shì gōng Wǒ dào xíng guī yǐn shān shuǐ zhōng bù rě yī sī fán yōng Chuī zòu tiān shàng qū xiān lè méng lóng Yù bǎn shēng huàn xǐng yī qiē cuò zōng Gú ruò bái yù qīng cōng mào sì chū hé luò hóng Zhú lán huā qià sì qióng lóu yù gōng Wèn shéi xiá qì rú hóng Kàn shì jiān huān xiào bēi tòng Fāng míng qiān zài hé yòng huān xiào zì zài qiū dōng Wǒ zhī qiú xiāo yáo wú qióng Wǒ zhī qiú xiāo yáo wú qióng [ti: Tiêu diêu vô cùng] [ar: Nhiều người hát] [os: Bát tiên toàn truyện] Rượu đang say Nhìn nhân gian sao quá nhiều đau khổ Quạt nhẹ phất Sinh tử vui buồn ta nắm trong tay Huơ thần kiếm Dẹp hồng trần yêu ma lập công trạng Ta trở về Non nước trung quy ẩn chẳng đoái chi Tấu lên trời khúc tiên lạc mông lung Tiếng ngọc bản gợi bao điều lẫn lộn Trắng trắng xanh xanh như hoa sen vừa nở Trúc lam hoa như quỳnh lâu ngọc điện Hỏi rằng ai hiệp khí ngạo trời Nhìn thế gian vui buồn đau khổ Tiếng thơm ngàn năm cũng làm gì Tự tại vui cười suốt thu đông Ta chỉ cần đời tiêu diêu vô cùng.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...