1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Whyyawannabringmedown (Why You Wanna Bring Me Down) - Kelly Clarkson    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    This situation, if it gets any deeper could be critical I'm not your love monkey so be taking back all the lies you sold What did you want me to be It's just too much now So tell me so tell me so tell me one two three four So what's your evil attitude When you got me spending my time pleasing you Why must you keep me underground Tell me tell me, why you wanna bring me down? Is it too much to give a damn When I'm giving you one hundred and ten Don't blink cause I won't be around Tell me tell me, why you wanna bring me down Now your transmission is on the negative You're on a losing streak This information is getting ordinary and you're losing me What's with your hostility when the lie's on me? Well you're down to the last chance So tell me so tell me uno dos tres cuatro So what's your evil attitude When you got me spending my time pleasing you Why must you keep me underground Tell me tell me, why you wanna bring me down? Is it too much to give a damn When I'm giving you one hundred and ten Don't blink cause I won't be around Tell me tell me, why you wanna bring me down I don't think you ever gave damn In fact I know it I can't take it no more Was it all just a waste of time I don't wanna spend my whole life thinking bout it Baby this is where I draw the line, I think I'm done So what's your evil attitude When you got me spending my time pleasing you Why must you keep me underground Tell me tell me, why you wanna bring me down? Is it too much to give a damn When I'm giving you one hundred and ten Don't blink cause I won't be around Tell me tell me, why you wanna bring me down Tình trạng này mà tệ thêm một tí nữa là có thể thành tới hạn đó Em không phải là trò đùa của anh, vì thế hãy rút lại những lời dối trá mà anh đã thốt ra Anh đã muốn em là cái gì Bây giờ mọi thứ đã quá tải rồi Vậy thì hãy nói em nghe nào, 1, 2, 3, 4 Vậy thì cái quan điểm ghê tởm của anh là gì Khi anh khiến em bỏ thời gian ra để làm vừa lòng anh Tại sao anh phải giữ em ở vị trí thấp kém này Nói em nghe, sao anh muốn hạ bệ em? Có phải điều đó quá thể để mà để ý Khi em đang trao anh tất cả 110% khả năng của em Đừng chớp mắt vì em sẽ chẳng còn ở đây nữa đâu Nói em nghe, sao anh muốn hạ nhục em Giờ thì sự truyền nhiễm của anh vô hiệu rồi Anh đang mất phương hướng Thông tin này đang trở nên bình thường và anh đang mất em Chuyện gì với thái độ thù địch của anh khi điều dối trá đứng về phía em? Hừ, anh chỉ còn cơ hội cuối cùng thôi đó Vậy thì hãy nói em nghe, 1, 2, 3, 4 [Điệp khúc] Em không nghĩ có lúc nào anh chú ý Thực ra, em biết điều đó Em không thể chịu đựng nổi nữa rồi Có phải tất cả chỉ là một sự lãng phí thời gian Em không muốn dành cả cuộc đời mình nghĩ về điều đó Anh ơi, đây là nơi em đặt ra giới hạn, em nghĩ em xong rồi (hết chuyện với anh rồi) [Điệp khúc]
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...