Lời Dịch - Who We Are - Jessica Simpson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 666 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Who We Are - Jessica Simpson

    Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are I have to take control So much is left untold Trying to find myself At times its hard to know Who we are, we are, we are Words can cut so deep Weighing down on me Time and time I see how vicious the world can be Who we are, we are, we are We're beautiful Our flaws and all They're beautiful to me It's who we are, who we are It's who we're meant to be We're beautiful Our flaws and all They're beautiful to me It's who we are, who we are It's who we're meant to be Now never change a thing We all have broken days To paint it on our face It gets too much to fake And we wanna hide away Who we are, we are, we are Inside, inside We're beautiful Our flaws and all They're beautiful to me It's who we are, it's who we are It's who we're meant to be Now never change a thing You've got to be you for yourself Cuz you're like nobody else Who you are, you are, you are, you are Yeah Our flaws and all They're beautiful to me It's who we are, it's who we are It's who we're meant to be We're beautiful Our flaws and all They're beautiful to me It's who we are, who we are It's who we're meant to be Now never change a thing Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are Who we are Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Tôi phải kiểm soát Nhiều điều chẳng thể kể xiết Cố tìm lại chính mình Trong những lúc khó mà biết được Ta là vậy, ta là vậy, ta là vậy Những lời nói có thể cứa sâu thẳm đáy lòng Đè nặng lên tôi Thời gian cứ trôi và tôi dần hiểu thế giới tồi tệ tới mưc nào Ta là vậy đó, ta là vậy đó Chúng ta tốt đẹp thật đấy Những thói xấu của ta và tất cả Đều thật đẹp với tôi Ta là vậy, ta là vậy đó Ta sinh ra đã vậy rồi mà Chúng ta tốt đẹp thật đấy Những thói xấu của ta và tất cả Đều thật đẹp với tôi Ta là vậy, ta là vậy đó Ta sinh ra đã vậy rồi mà Giờ cũng chẳng gì đổi thay Ta đều có những ngày không trọn vẹn Để ta ghi nhớ trên gương mặt mình Thật khó mà giả tạo được Và ta lại luôn muốn dấu diếm Ta là vậy, ta là vậy đó Từ sâu thẳm đáy lòng Chúng ta tốt đẹp thật đấy Những thói xấu của ta và tất cả Đều thật đẹp với tôi Ta là vậy, ta là vậy đó Ta sinh ra đã vậy rồi mà Giờ cũng chẳng gì đổi thay Bạn hãy thành thật với chính mình đi Bởi bạn đâu có giống ai kia Ta là vậy, ta là vậy mà Yeah! Những thói xấu của ta và tất cả Đều thật đẹp với tôi Ta là vậy, ta là vậy đó Ta sinh ra đã vậy rồi mà Chúng ta tốt đẹp thật đấy Những thói xấu của ta và tất cả Đều thật đẹp với tôi Ta là vậy, ta là vậy đó Ta sinh ra đã vậy rồi mà Giờ cũng chẳng gì đổi thay Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy Ta là vậy
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP