Lời Dịch - What's My Age Again? - Blink 182

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 781 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - What's My Age Again? - Blink 182

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I took her out, it was a Friday night I wore cologne to get the feeling right We started makin' out and she took off my pants But then, I turned on the TV And that's about the time she walked away from me Nobody likes you when you're 23 And are still more amused by TV shows What the hell is ADD, my friends say I should act my age What's my age again? What's my age again? Then later on, on the drive home I called her mom from a pay phone I said I was the cops and your husband's in jail This state looks down on sodomy And that's about the time that bitch hung up on me Nobody likes you when you're 23 And are still more amused by prank phone calls What the hell is call ID, my friends say I should act my age What's my age again? What's my age again? And that's about the time she walked away from me Nobody likes you when you're 23 And you still act like you're in freshman year What the hell is wrong with me, my friends say I should act my age What's my age again? That's about the time that she broke up with me (what's my age again?) No one should take themselves so seriously With many years ahead to fall in line Why would you wish that on me, I'll never wanna act my age What's my age again? What's my age again? What's my age again... Tôi đã đưa nàng ra ngoài, đó là một tối thứ Sáu Tôi dùng nước hoa loại cologne để có được một cảm giác thích hợp Chúng tôi bắt đầu quần thảo, và nàng tụt quần tôi(?!) Rồi sau đó, tôi tắt TV Và đó là khoảng thời gian nàng rời xa tôi Chẳng ai như bạn, khi bạn ở tuổi 23 Và vẫn còn vui thích với những sô truyền hình ADD là cái quái gì vậy, bạn tôi nói nên xử sự sao cho hợp với tuổi Tóm lại tôi tuổi gì nào? Tóm lại tôi tuổi gì nào? Rồi sau này, trên đường lái xe về nhà Tôi đã điện thoại cho mẹ nàng từ điện thoại công cộng Tôi nói tôi là cớm, và chồng bà đang ở tù Cái tình trạng này như nhìn xuống sự kê gian Và đó là về khoảng thời gian mà cái thứ chó má đó mắc mớ vào tôi Chẳng ai như bạn khi bạn ở tuổi 23 Mà vẫn còn khoái trá với những cuộc gọi phá rối ID là cái quái gì vậy, bạn tôi nói tôi nên xử sự sao cho hợp tuổi Tóm lại tôi tuổi gì nào? Tóm lại tôi tuổi gì nào? Và đó là về khoảng thời gian nàng rời xa tôi Chẳng ai như bạn khi bạn ở tuổi 23 Và bạn vẫn xử sự như là mình còn ở năm học thứ nhất Có gì không ổn với tôi sao, bạn tôi nói tôi nên xử sự sao cho hợp tuổi Tóm lại, tôi tuổi gì nào? Đó là về khoảng thời gian nàng đổ vỡ với tôi (Tóm lại tôi tuổi gì nào?) Chẳng ai có thể giữ cho chính mình thật nghiêm túc Còn những năm phía trước để trở nên chỉnh tề Tại sao bạn lại trông mong điều đó vào tôi, tôi sẽ không xử sự hợp với tuổi mình Tóm lại tôi tuổi gì nào? Tóm lại tôi tuổi gì nào?