1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - What You Never Know (Won't Hurt You) - Hayley Westenra    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    What you never know won't hurt you What you never know won't lie What you never know won't desert you What you never know won't say goodbye What you never know won't hurt you What you never know won't lie What you never know won't desert you What you never know won't make you cry I'm falling for you I'm falling for you My heart's torn in two I'm falling for you What you never know won't hurt you What you never know won't lie What you never know won't desert you What you never know - unless you try I'm falling for you I'm falling for you I'm falling for you Điều anh không biết sẽ không khiến anh đau lòng Điều mà anh không biết sẽ không lừa dối anh Điều mà anh không biết sẽ không rời bỏ anh Điều mà anh không biết sẽ không từ biệt anh Điều anh không biết sẽ không khiến anh đau lòng Điều mà anh không biết sẽ không lừa dối anh Điều mà anh không biết sẽ không rời bỏ anh Điều mà anh không biết sẽ không khiến anh phải lệ buồn Em hi sinh vì anh Em sẽ hi sinh vì anh Trái tim em như tan ra hai mảnh Em sẽ hi sinh vì anh Điều anh không biết sẽ không khiến anh đau lòng Điều mà anh không biết sẽ không lừa dối anh Điều mà anh không biết sẽ không rời bỏ anh Điều mà anh không biết - trừ phi anh cố gắng Em yêu anh Em yêu anh Em yêu anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP